Събития

Проведе се курс
Проведе се курс "Супервизия в социалната работа”   На 11 и 12 октомври, участниците в първия в страната  200-часов курс  „Супервизия в социалната работа”, проведоха шестия модул в Комплекса за социални услуги за деца и семейства Шумен. Обучението стартира през месец  април 2012 година и е част от обучителната програма на Центъра за професионално обучение на  Института по социални дейности и практики. Обучителният  модул беше насочен към развитие на компетенциите на обучаемите. Упражняването в практическите умения за водене на супервизия, групата проведе в специализираното помещение за изслушване на деца, жертви на насилие и свидетели на престъплението, което ИСДП разкри през 2009 година. Венецианското стъкло между двете помещения даде възможност да се наблюдава процеса с учебна цел и да се осигури реална работна обстановка.
Ден на отворените врати за Приемна грижа в Център за обществена подкрепа-София
Ден на отворените врати за Приемна грижа в Център за обществена подкрепа-София За всички, които имат желание да получат повече информация за това какво означава да си приемен родител, как можеш да станеш приемен родител им предоставяме възможност да посетят нашия център в Деня на отворените врати.     Център за обществена подкрепа се намира на ул. „Пиротска” №175 в сградата на Дом за деца „П. Славейков”.    Всеки петък от 9.30 – 17.30 ще имате възможност да получите информация по въпроси свързани с приемната грижа, да гледате филм, в който действащи приемни родители споделят своите преживявания и впечатления от грижата си за настанените им деца.    Ще се радваме да отговорим на въпросите, които Ви вълнуват свързани с приемната грижа в България!    Ако нямате възможност да посетите нашия център, можете да направите заявка по телефона за удобно за Вас място в рамките на град София и за времето от 9.00 – 17.30 в рамките на работната седмица.    Очакваме Ви!
VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа
VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа На 25.09.2012 г. в Загреб,  се проведе VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа. Конференцията се организира от Университета в Загреб, с подкрепата на УНИЦЕФ, Хърватска и участваха изследователи от 13 страни – България, Словения, Сърбия, Франция, Люксембург, Испания, Италия, Германия, Великобритания, Босна и Херцеговина, Черна гора,Финландия.   http://conference.erf.unizg.hr/index.php?lang=en От България участваха доц. Нели Петрова и Милена Харизанова от УНИЦЕФ, България. Представено беше изследването на промените при децата от 0-7г., настанени в приемни семейства, както и на промените в самите приемни семейства. Основен акцент на дискусиите бяха изследователските методи, представени бяха множество изследвания, които освен със постигнатите резултати, бяха много интересни и с набора от количествени и качествени методи, изследванията-действия, които позволяват да се изследва по един много по-осмислен, задълбочен и адекватен начин приемната грижа.Някои от по-интерсните презентации бяха:•    Използване на смесени качествени методи за представяне връзките и практиките от ежедневието на приемни деца в ново приемно семейство.•    Приемане на западния модел на приемна грижа: инициатива в Гана за реформа•    Кои са родителите на деца от приемната грижа•    Източници на стрес в приемната грижа•    Как да подкрепим биологичните родители•    Перспективи на децата от приемна грижаи други
Обучение за учители в Перник
Обучение за учители в Перник На 27 и 28 септември 2012 година в сградата на Младежкия дом в гр. Перник се проведе обучение за обучители по програма „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници”. Обучители бяха Ирина Заркова, Яница Неделчева и Елица Иванова от Центъра за професионално обучение към ИСДП.  Обучението беше реализирано съвместно с община Перник, като от страна на ИСДП беше подкрепено от проект “Дом без насилие за всяко дете”, финансиран по програма Дафне на ЕК и проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК. В обучението бяха включени 14 учители от 7 детски градини на територията на община Перник. Те бяха обучени да реализират програмата сред родители от гр. Перник, като допълнително към програмата беше реализиран модул „Агресия при децата: дефиниции и видове. Специфика в агресивното поведение на децата”.