Събития

Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие
Експерти на ИСДП участваха в обсъждането на национален план за реализиране на нова концепция за реформа в младежкото правосъдие Вчера в залата на Националния институт по правосъдието се състоя обсъждане на Национален план за реализиране на новата концепция за реформа в областта на младежкото правосъдие, или по-точно в сферата „Деца и правосъдие”, представен от зам.министър на МП, Велина Тодорова. На обсъждането присъстваха министърът на правосъдието, г-жа Диана Ковачева, председателят на ДАЗД, г-н Калин Каменов, зам.министър на МТСП Валентина Симеонова, представители на НПО – НМД, ФИЦЕ, ИГА и др. Както каза омбудсманът, г-н Панчев, става въпрос за промяна в подхода, промяна, която да доведе до функциониране на правосъдието и като правда, и като справедливост, каквото е първото му значение, както подчерта Таня Радочай, официален представител на УНИЦЕФ в България. Важно е да отбележим, че този път българските политици наричаха нещата с истинските им имена. ИСДП изрази своята подкрепа на плана и изрази готовност да окаже всякакво съдействие за неговото подобряване и прилагане на практика. Това, което ние подкрепяме, е идеята за въвеждане на индивидуализиран подход към всяко дете, който изразява уважение и зачитане на правата на детето и приема, че детето е дете и когато е жертва или свидетел на престъпление, и когато е извършител на противозаконно деяние.  Подкрепяме също предложеното в плана за създаване на интегрирани услуги, които се надяваме да се прилагат както за превенция, така и в рамките на присъдите или мерките, и както към децата, така и към техните семейства. Надяваме се този план да преодолее изцяло наказващия подход, господстващ в нашата страна, и нормативно, и като възпитателен подход в семействата, в училище и пр. Ние смятаме, че интегрираните услуги ще интегрират усилията на специалисти по психично здраве, социални работници, социални педагози, психолози, образователни специалисти  и пр., така че най-успешно да се посрещнат нуждите на детето, влязло в досег с правосъдието. Очакваме при прилагането на плана държавните институции този път наистина да се възползват от експертизата на НПО, което ще бъде един от гарантите за успех на реформата. Очакваме също подобрената практика на участие на деца в правни процедури като свидетели или жертви на престъпления, която все още се случва на пилотно ниво, да стане официална национална политика чрез въвеждане на стандарти за изслушването на деца и за взаимодействие на всички институции в този процес. ИСДП, в партньорство със съдии, прокурори, полицаи, представители на системата за закрила на детето, разработи такива стандарти и ги предложи на държавните институции. Сега е техен ред.     http://tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=13814
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII             Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен се включи като партньор на РИО – Шумен в реализиране на дейностите по Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Покана за участие в инициативата КСУДС – Шумен получи от РИ на МОН – Шумен през месец юни, 2012 година.       В рамките на седмицата, в която се реализира инициативите по Проекта, на 24 октомври КСУДС стартира нова група от УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ. 11 бъдещи майки и един татко се включиха с интерес в групата за подготовка за посрещане на бебето.      Същия ден /24.10.2012 г./ , във времето т 16 до 18 часа родители на бебета и малки деца се събраха на група по ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ. Заедно с водещия на групата – психолога Златка Йорданова те се обучаваха в техники за възпитание без насилие и позитивно отношение към децата                 
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII (2)
КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСПЕКТОРАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЕДНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВИТЕ ПО ПРОЕКТ NELLII (2)       Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен се включи като партньор на РИО – Шумен в реализиране на дейностите по Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Покана за участие в инициативата КСУДС – Шумен получи от РИ на МОН – Шумен през месец юни, 2012 година.       В рамките на седмицата, в която се реализира инициативите по Проекта, на 24 октомври КСУДС стартира нова група от УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ. 11 бъдещи майки и един татко се включиха с интерес в групата за подготовка за посрещане на бебето.      Същия ден /24.10.2012 г./ , във времето т 16 до 18 часа родители на бебета и малки деца се събраха на група по ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВАНЕ. Заедно с водещия на групата – психолога Златка Йорданова те се обучаваха в техники за възпитание без насилие и позитивно отношение към децата
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO В работна група „Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство”, председателят на УС на ИСДП, доц. Нели Петрова, заедно с Венета Господинова, директор на КСУДС в гр.Шумен и Виолета Дукова, приемен родител от Шумен, представиха опита на ИСДП в партньорство с УНИЦЕФ,  община Шумен, ДСП от Шумен и областта,  ЦОП Нови пазар и др. в развитие на приемна грижа за бебета. Повече от 70 деца от 0-3 г., главно от ДМСГД за период от около година и половина са настанени в приемна грижа. Резултатите от проведено изследване показват, че 2/3 от тях при настаняването са имали сериозни проблеми като – изоставане във физическото развитие, трудности в храненето и в съня като смукане, гълтане без сдъвкване, удряне на главата, клатене, и др. Голямата част от тях проявяват и липса на диференцирано отношение към възрастните и прояви на несигурна привързаност.  Данните от изследването, споделени в работната група, ясно показват промяна у децата в резултат на семейната грижа, като се очертава тенденция за връзка между продължителността на престой в дома и степента на възстановяване. Данните показват също способностите на детето за многопосочна привързаност, това е сферата, в която напредъкът на децата е най-видим – сферата на отношенията и връзките. Голям интерес предизвика практиката за превенция на институционализацията чрез директното настаняване на бебета от родилен дом в приемно семейство, което се е случило за същия на период на 36 бебета. В работната група участваха представители на много страни, приемни родители, университетски преподаватели, доставчици на социални услуги и др.     
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO В работна група „Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство”, председателят на УС на ИСДП, доц. Нели Петрова, заедно с Венета Господинова, директор на КСУДС в гр.Шумен и Виолета Дукова, приемен родител от Шумен, представиха опита на ИСДП в партньорство с УНИЦЕФ,  община Шумен, ДСП от Шумен и областта,  ЦОП Нови пазар и др. в развитие на приемна грижа за бебета. Повече от 70 деца от 0-3 г., главно от ДМСГД за период от около година и половина са настанени в приемна грижа. Резултатите от проведено изследване показват, че 2/3 от тях при настаняването са имали сериозни проблеми като – изоставане във физическото развитие, трудности в храненето и в съня като смукане, гълтане без сдъвкване, удряне на главата, клатене, и др. Голямата част от тях проявяват и липса на диференцирано отношение към възрастните и прояви на несигурна привързаност.  Данните от изследването, споделени в работната група, ясно показват промяна у децата в резултат на семейната грижа, като се очертава тенденция за връзка между продължителността на престой в дома и степента на възстановяване. Данните показват също способностите на детето за многопосочна привързаност, това е сферата, в която напредъкът на децата е най-видим – сферата на отношенията и връзките. Голям интерес предизвика практиката за превенция на институционализацията чрез директното настаняване на бебета от родилен дом в приемно семейство, което се е случило за същия на период на 36 бебета. В работната група участваха представители на много страни, приемни родители, университетски преподаватели, доставчици на социални услуги и др. ИСДП представи за пръв път и филма „”     
Стартира групова работа с родители
Стартира групова работа с родители   Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен Стартира групова работа с родители на деца от 0 до 6 години.          Очакването на бебе е свързано с много емоции  и обикновено те са положителни Но каква е изненадата ни, когато видим нашето мъниче да се тръшка насред улицата или магазина? Даваме всичко от себе си,  Какво искаме ние и какво иска детето в този момент                    но нещо все не му достига.                                     Това често е вбесяващо...                                                                                                                                "Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници" Благодарение на участието си в групата родителите ще: получат яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности; могат по-добре да разпознават мотивите за своето поведение; придобият умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции; разширят и усъвършенстват възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитават децата си без насилие; се запознават и ще могат да упражняват нови, по-благоприятни за детето модели на поведение Програмата е с продължителност 12 часа (6 сесии по 2 часа). За участие в обучение е необходимо да подадете молба в свободен стил, където  да мотивирате желанието си за включване. Заявленията се приемат:    -    всеки делничен ден от 09:00-17:30 на място в сградата на КСУДС, на адрес: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев” 10     -    на електронния адрес на КСУДС: sh_ksu@abv.bg  
Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС гр. Шумен отново на конкурс
Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС гр. Шумен отново на конкурс   Три деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен, на възраст 9, 11 и 12 години,  взеха участие със свои рисунки, изобразяващи  техните мечти за промяна.  „Как искам Европейският съюз да промени моя град” е конкурс за детска рисунка по инициатива на Централния информационен и координационен офис в администрацията на Министерския съвет, под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Конкурсът се провежда в две фази  - регионална и национална. Регионалните конкурси по места се организират от екипите на областните информационни центрове, които на 01 ноември ще излъчат по един победител в двете възрастови групи – от 6- 10 г. и 11-12г. Най- добрите рисунки ще бъдат изпратени в София, за участие в националната фаза на конкурса. Победителите в двете възрастови групи ще бъдат наградени с PSP – конзоли от министър Томислав Дончев на 21 декември. Авторите на най-добрите рисунки ще получат МР3 –плейъри, а всички останали - поощрителни награди. Най-добрите ще бъдат отличени на официална церемония в офиса на областния център на Шумен на 01 ноември.
Безплатни обучения по програмата
Безплатни обучения по програмата "Аз мога повече" ИСДП има удоволствието да ви информира, че има сключено споразумение с Агенция по заетостта за предоставяне на обучение по програма „Аз мога повече”, финансирана от ОПРЧР. Какво трябва да знаете за програмата? Обучението е безплатно Желаещите кандидатстват в бюро по труда по местоживеене или месторабота Могат да кандидатстват заети лица на трудов договор, или самонаети лица Не могат да участват държавни служители, от местната или държавна администрация, от министерствата Повече информация за програмата можете да намерите на  сайта на Агенция по заетостта.www.az.government.bg Кога се приемат документи за 2012 г? От  15 октомври 2012 г. във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”. Документи ще се приемат до 2 ноември 2012 г. включително.Документите за участие по програмата са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.Изтеглете документите от тук:ДекларацияЗаявлениeИСДП ще предоставя безплатно обучение по следните ключови компетентности и теми:Обучение по ключова компетентност: Общуване на роден език•    Умения за комуникация с деца. Техники за интервюиране – 16 часа•    Умения за комуникация с възрастни. Техники за работа с клиенти – 16 часаОбучение по ключова компетентност: Обществени и граждански компетентности•    Умения за позитивно родителстване – 32 часа•    Дружелюбно за детето изслушване и участие в правни процедури – 32 часа•    Умения за работа с деца с поведенчески проблеми – 32 часа•    Социална анимация с деца – 32 часаОбучение по ключова компетентност: Умение за учене•    Обучение за обучители. Дизайн и провеждане на обучителни дейности – 30 часа•    Обучение на обучители на кандидати за приемни родители – 40 часа•    Обучение на обучители на кандидати за осиновители – 30 часа•   Умения за индивидуално супервизиране на процеса на професионално учене и израстване в помагащите професии -36 часа•  Умения за групово супервизиране на процеса на професионално учене и израстване в помагащите професии -36 часа