Събития

Препоръки относно подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа предизвикаха интереса на членове на Европейския парламент и на служители в Европейската комисия
Препоръки относно подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа предизвикаха интереса на членове на Европейския парламент и на служители в Европейската комисия Представители на Европейския парламент и на служители в Европейската комисия проявиха интерес към препоръки изготвени от партньорите в приключилия проект OUTogether – заедно след алтернативна грижа. ИСДП, заедно с партньорите по проект OUTogether изготвиха препоръки относно подготовката на младежи за напускане на грижа и периода след напускане  и ги изпратиха на членове на Европейския парламент и на служители в Европейската комисия. В резултат имаме отговори от: Г-жа Изабел Карвалхайс (португалскив депутат в Европейския парламент), тя отговори на екипа и сподели препоръките с Collaborative Lab PROChild в Португалия. Г-жа Вера Юурова, заместник-председател на Европейската комисия, е предала препоръките на члена на Европейската комисия, отговарящ за равенството - г-жа Хелена Дали.  Г-жа  Monika Jagiello от името на г-жа Kopacz (координатор в ЕП по правата на децата), покани екипа на проекта да се присъедини към мрежа за предоставяне на грижи на деца и да представи съвместно с него изявление пред Европейската комисия относно конкретните предизвикателства, пред които е изправена тази група млади хора. Препоръките може да видите тук:
Подкрепа на специалистите в социалните услуги чрез Кръг за разговор
Подкрепа на специалистите в социалните услуги чрез Кръг за разговор Кръгът за разговор като подкрепа за възстановяване на връзката с клиента  и връщане към „нормалността” по нов начин В продължение на повече от два месеца работата в социалните услуги в общността беше поставена в ситуация на предизвикателства и реконструкция, чиято сериозност беше свързана с начина на възприемане на новите реалности на силно ограничени контакти и директна работа с клиентите. Социалната работа се основава главно на човешките отношения, на връзката с клиентите, поради което ситуацията на извънредно положение я засяга по един твърде радикален начин. Нещо повече, постави на изпитание на пръв поглед обичайни аспекти от нашето ежедневие, в които никога никой не бе се съмнявал - срещи, здрависване, прегръдки, социален живот и други. Това намери своето отражение у професионалната общност в социалната сфера, най-вече социалните услуги, като вероятно постави предизвикателството за една по-системна и осмислена промяна в подкрепата на деца и семейства в риск. Ние в Сдружение Институт по социални дейности и пракитки споделяме идеята, че добруването на децата и техните семейства зависи от компетенциите на професионалистите, които ги подкрепят. Една от формите, с които подкрепяме развитието им е супервизията. Тя предлага място за привилегировано слушане, място, където те имат възможност да говорят за своята работа, за своите преживявания във връзка с нея, и да бъдат изслушани, да разсъждават в обстановка на конфиденциалност, да развиват познание и компетентност, отговорност спрямо собствената си практика. В личен и професионален план, признаването на променената ситуация, на загубите и възможностите са стъпка, която сега е ключова за социални работници, психолози, терапевти и други специалисти, на които предстои преосмисляне на новите перспективи, така че да се осигури физическата  и емоционалната безопасност на деца и родители при връщането им към „нормалността” в услугите. Те самите се нуждаят от „възстановяване” на своите професионални нагласи и приоритети. Не без основание, избрахме Кръгът за разговор като модел на възстановителна практика, чрез който хората решават общностни проблеми, подкрепят се един друг и се свързват един с друг. В рамките на сесии по супервизия на специалисти от Център предоставящ социална услуга за деца в ранна възраст 0- 7 години  и техните семейства, ние приложихме кръгов модел на разговор, за да ги подкрепим в това да погледнат на възникналите трудности в работата като възможности и перспективи. След дълга пауза на изолация и прекъсване на нормалния ход на работа, първата супервизия на специалистите от Центъра бе предизвикателство за възстановяване на усещанията, за обръщане към личните преживявания за случилото се.  Целта, която си поставихме е да ги подкрепим да говорят за своите преживявания и емоции, предизвикани от извънредната ситуация; да осмислят възможностите за връщане към „нормалността” в услугата; за перспективата към която могат да погледнат персоналът и клиентите на услугата, така че всички да се чувстват уверени и в безопасност. Кръг за разговор бе един по-различен подход за тях, с който осигурихме споделено пространство за взаимна подкрепа за справяне с личните и професионални трудности, породени от новите реалности. Кръгът за разговор даде възможност на специалистите да осигурят признание на случилото се и преживяванията, които за всеки са били различни и  променящи живота значително или по-малко;  да „остойностят” настъпилата промяна и да оценят своите постижения и това, което биха искали да запазят и да развият; да бъдат чути от своите колеги, така че всички заедно да възстановят перспективата на връщането към директната работа с клиентите. Те бяха подкрепени в това да осмислят случващото се  през контекста на т.нар. индивидуална и колективна травма от промяната, от загубата на обичайни аспекти на ежедневието и да й придадат нов смисъл, да се уверят, а също и да дадат увереност на децата и родителите в усещането за безопасност и сигурност. Това бе изключително важно за възстановяване на взаимоотношенията в екипа и доверието във връзката с клиентите на услугата. Най-значимото послание „не си сам” помогна на екипа да говори емпатиино за запазените и преоткрити връзки с клиентите-деца и родители, да разсъждава и изведе следващи стъпки за осигуряване на физическата и емоционална безопасност и за преодоляване на доминиращи чувства като страх и безпокойство, да възвърнат способността си да се ангажират в човешката връзка един с друг.  Оценката в края на Кръга беше мотивираща и изпълнена със смисъл за това, колко е важно социалните работници, психолозите и другите специалисти да имат пространство да споделят и да бъдат взаимно чути, за да могат да помагат на хората в риск. „Усетих споделеност, искреност, общи цели и усилия да ги постигнем. Вече знаем, че  това усещане ще предадем и на нашите клиенти.” „Разговорът ни помогна колективно да оценим малките и ценни неща, които постигаме.” „...сега съм по-спокойна и по-уверена в това, което предстои, а именно постепенното възстановяване на контактите с нашите киенти” „Добих увереност, че ще се справим заедно и ще осигурим на клиентите безопасно и сигурно връщане към нашата услуга.” „Преоткрих колко е важно, работейки с детето да бъдем партньори с родителите, защото най-ценната промяна за мен през последните три месеца беше осъзнаването, че емоционалното и психическо здраве на детето зависи от това на родителите и способността им да го разпознават и стимулират.” „За мен е много важно, родителят като влезе тук да е спокоен, че е дошъл на правилното място...”
Начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати”
Начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” обявяват начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Кампанията е насочена към широката общественост и към родителите. Целите на кампанията са: • да насочи вниманието към децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие, показвайки колко болка, гняв, обич и вина има в думите, които казват; • да повиши чувствителността към преживяванията на децата, когато им липсват думи да назоват страданието, което изпитват; • да развие разбирането на родителите и обществото за домашното насилие като обществен проблем; • да повиши информираността, относно последствията за пълноценното развитие на децата, които са свидетели или жертви на домашно насилие; • да привлече вниманието върху факта, че семейството има основна отговорност за осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за детето и да стимулира родителите да поискат подкрепа от компетентни професионалисти, когато имат нужда от нея; • да повиши информираността на родителите за ресурси и специалисти, които да ги подкрепят за използване на ненасилствени методи за отглеждане и възпитание на децата; В кампанията са използвани точни цитати на деца жертви на насилие, с които двете организации работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията. Имената на децата са конфиденциални. Кампанията ще се осъществява онлайн и ще продължи до края на следващата годината. До края на кампанията, всеки родител може да пише в личните съобщения на Фейсбук страницата на проект BODROZI https://www.facebook.com/bodrozi/ , за да сподели проблем и да потърси насоки и информация за подкрепа от професионалисти. Кампанията е част от проект BODROZI, осъществяван от Институт по социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус” с финансовата подкрепа на Европейски съюз. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било то като жертви или като свидетели. Проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна. В дейностите на проекта е предвидено консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.
Отбележете Денят на бащата, включете се в забавно предизвикателство
Отбележете Денят на бащата, включете се в забавно предизвикателство Денят на бащата се отбелязва в цял свят, тази година той е на 21 юни. Институт по социални дейности и практики е част от  Националната кампания “Да бъдеш Баща”. В качеството си на партньори на кампанията каним всички татковци и деца свързани с организацията да се включат в нея, приемайки  онлайн предизвикателството към бащи и деца под надслов “Връзката е важна”. Денят на бащата тази година се фокусира върху това да припомни колко важна е връзката на взаимно доверие, уважение, зачитане и подкрепа. „Решихме да дадем живот на една метафора, като я превърнем в практическо занимание и напомним за ценните неща в живота и в семейството. Те са значими не само днес, но и през цялата година”, споделя екипът на националната кампания „Да бъдеш Баща“.  Включете се в предизвикателството за бащи и деца Кампанията тази година отправя предизвикателство с цел да припомни, че най-хубавото се случва с общи усилия. Възелът на приятелството, Водаческият възел и Спасителният възел реални често използвани в планината възли, но и са три послания за ролята на бащата – той трябва да подаде ръка в критичен момент и да остане разбиращ и подкрепящ. Тук можи да видите видеата с инструкции как да завържете всеки от трите възела. Спасителен възел - https://www.youtube.com/watch?v=TTSj9pAOPys Водачески възел - https://www.youtube.com/watch?v=tZIeXIsE5Po Възелът на приятелството - https://www.youtube.com/watch?v=8FLqJqtUCK0 Всеки, който желае да участва в предизвикателството, може да публикува на фейсбук профила си снимка или видео с хаштаг #ВръзкатаЕВажна #WorldFathersDay #ДенНаБащата до 28 юни. Трима от участниците, ще бъдат избрани на случаен принцип и ще получат награди. 
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА На 25 май се проведе национален семинар, на който бяха обсъдени ключовите умения младежи за напускане на алтернативна гржа. Официално откриване направи роф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП. Петя Димитрова, директор програма в ИСДП  представи цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа разработена по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”. И набеляза основните предизвикателства и препоръки за работа с деца, напускащи грижа. Звездица Ковачева, директор програма в ИСДП  представи „Методология на работа с децата, напускащи грижа.” Полина Петрова, психолог в КСУДС, гр. Видин разказа за директната работа с младежи.  След почивката се проведе професионлна дискусия за експерти от административни структури на тема "Как гарантираме успешен процес на излизане от грижа и независим живот -  роля на професионалистите и умения за прилагане на инструментариум за подготовка за напускане" По време на заключителната сесия беше направено обобщение на постигнатото по време на проекта и срещата.   Поради епидемията от Ковид -19 семинарът се проведе онлайн.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether) На 08 май се проведе среща на професионалисти с цел обсъждане на актуалната ситуация и идеи за подобряване на подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа и подкрепа. Поради епидемията от Ковид-19 срещата се проведе онлайн.      По време на срещата Проф. Нели Петрова говори за контекста на процеса на подготовка за напускане на алтернативна грижа и подкрепата след това и очерта на основните предизвикателства в процеса.Петя Димитрова, директор програма в ИСДП представяне на цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”.  Методологията бе предварително предоставена на всички участници за подробно запознаване бе бъде дискутирана по време на срещата.Експерти от екипа на ИСДП споделиха опит от пилотирането на програмата. Последва обсъждане на тема "Как преходът да стане по-плавен и нетравмиращ за младежа напускащ резидентна грижа и приемна грижа."   
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури Чрез проекта FOCUS Terre des hommes (Tdh) и партньори целят изграждането на  капацитета на професионалистите в сферата да работят чрез мултидисциплинарен начин по индивидуалната оценка на деца, участващи в наказателни производства. Проектът дава възможност на децата да станат агенти на промяната по отношение на по-приятелско към децата правосъдие. В резултат на проекта:    -  465 професионалисти ще бъдат обучени и подобряват способността си да работят по мултидисциплинарно;     - 250 деца жертви или в конфликт със закона ще получат по-добра индивидуална оценка;     - 3000 деца и възрастни ще са по-наясно с дете центрирания подход в наказателното производство; Когато детето е замесено в наказателно производство като жертва или нарушител, съответните юридически специалисти и специалистите по защита на детето трябва да действат и анализират заедно всички аспекти от живота на детето, като идентифицират неговите силни и слаби страни. Тази мултидисциплинарна индивидуална оценка помага да се гарантира достъпът до справедливо правосъдие за детето. От решаващо значение е избягването на дискриминация и възможността на всички деца да се възползват от наличните услуги за подкрепа, включително възстановителното правосъдие. Въпреки че е толкова важно, много държави в Европа имат малък опит в прилагането на мултидисциплинарна индивидуална оценка по комплексен и насочен към деца начин. Проект FOCUS се осъществява в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Холандия, с цел разработване и налагане на практика на мултидисциплинарна индивидуална оценка, която ще осигури индивидуален подход в най-добрия интерес на детето. За целта надграждаме капацитета на професионалистите и създаваме нови инструменти, както и даваме възможност на децата и младите хора да допринесат за по-приятелско към  децата правосъдие. Защита на децата чрез подобрени практики Преразглеждаме съществуващите инструменти, пропуски и най-добри практики при провеждането на индивидуални оценки на деца и използваме резултатите за разработване и пилотиране на нови методи. Чрез нашите обучения лице в лице и онлайн 465 правоприлагащи и съдебни специалисти, адвокати, социални работници, здравни специалисти, психолози ще се научат да прилагат инструментите и да работят по мултидисциплинарен начин. В рамките на проекта 250 деца, участващи в наказателни производства, ще се възползват от оценка, която ще доведе до тяхната по-добра защита. Всички професионални насоки ще бъдат свободно достъпни за подкрепа на всички практикуващи и политици в страните от ЕС при прилагането на мултидисциплинарни индивидуални оценки. Овластяване на децата да се застъпват за правосъдие, насочено към деца Петдесет деца и младежи с опит в младежката правосъдна система се присъединиха към нашите детски консултативни съвети в България, Гърция, Сърбия, Холандия и Румъния. Ние ги информираме за техните права в наказателното производство, консултираме се с тях по дейности и материалите по проекта и ги подкрепяме да станат „адвокати на децата”. Те ще обменят идеи и ще споделят своя опит с юридически експерти и професионалисти, което ще спомогне за подобряване на практиките и процедурите за индивидуална оценка на деца в наказателни производства. Използвайки нашата методология YouCreate за участие, насочваме децата и младежите да развиват по свой творчески начин комуникация относно правосъдието, насочено към детето и правата на децата в наказателните производства. За да информираме повече хора за важността на мултидисциплинарния подход, видеоклиповете и други материали за деца ще се споделят чрез социалните медии, партньорските мрежи и нашата онлайн платформа за закрила на детето ChildHub. Продължителност на проекта: 24 месеца (януари 2020 - декември 2021 г.) Партньори: Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с: Child Circle; Child Rights Centre (CRC) in Serbia; Defence for Children International Netherland- ECPAT Nederland (DCI-ECPAT); Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria; Terre des hommes Romania; Terre des hommes Hellas. Финансиране: Собствен принос (20%) Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%) Общ бюджет: 666.729,84 EUR За повече информация, моля, свържете се с: Мариама DIALLO, регионален мениджър на програмата, достъп до правосъдие, на: mariama.diallo@tdh.ch
ПИШЕТЕ НИ
ПИШЕТЕ НИ Даваме си сметка, че в някои семейства е трудно проблемите да бъдат споделени на глас по телефона. За ваше улеснение предлагаме да ни пишете по имейл и скайп. Подготвени психолози и социални работници от центровете на ИСДП в страната ще ви пишат в отговор. Може да поискате консултации във връзка с: Негативни мисли и проблеми породени от изолацията Страхове и притеснения Проблеми в общуването с деца и юноши Възникнали в семейството конфликти Вербално и физическо насилие Не чакайте проблемите да излязат от контрол. Потърсете помощ навреме от отговорни професионалисти. . Видин КСУДС скайп: ksuds_vidin sapi_vidin_ksuds@abv.bg . Монтанa Зона заКрила скайп:zona montana zonazakrila_montana@abv.bg . София скайп: Център за обществена подкрепа София sapi_slaveykov@abv.bg cop_nadejda@abv.bg . Шумен КСУДС скайп: КСУДС Шумен ksu_sh@abv.bg . Шумен "Зона заКрила" скайп: zonazakrila_sh ksu_sh@abv.bg
Информация от центровете на ИСДП
Информация от центровете на ИСДП Център за обществена подкрепа София Центровете за обществена подкрепа "Славейков" и "Надежда" в София управлявани от ИСДП  са на разположение за предоставяне кризисни интервенции за нуждаещи се родители и деца. Работата по текущите случаи се осъществява дистанционно. Обажданията често са свързани с извънредното положение и корона вируса. Социалните работници информират хората по въпросите, които ги вълнуват или ги насочват към компетентни източници, включително по повод дистанционно обучение. Професионалистите от центровете имат готовност да  подкрепят децата и служителите от Центрове за настаняване от семеен тип. Предстои старта на онлайн групи за родители свързани с позитивното родителство и ненасилствено възпитание. Обучението на кандидат-осиновители, което предстои, също ще се осъществи онлайн. КСУДС  ШУМЕН Специалистите от Комплекс за социални услуги а деца и семейства -Шумен продължават да търсят нови начини за оказване на подкрепа на деца и родители. Усилията на специалистите са насочени към оказване на навременна подкрепа в нов формат, в който родителите и децата участват директно във всички процеси на реализираната подкрепа. Осигурена е дистанционна връзка между ключовия специалист, децата и родителите за продължаване на индивидуалната подкрепа. За децата ползващи услуга ЦРДУ е създадена група за споделяне и взаимопомощ онлайн. В групата са включени децата  и родителите. Специалистите проследяват спазването на  установения режим и здравословното състояние на децата.  Предложена е подкрепа свързана с различните платформи за обучение, които се предлагат и които са приети от различните училища, както и психологическа подкрепа свързана с кризисната ситуация и овладяване на тревожност поради изолацията. Експертите от комплекса подготвят тренинг, който да подпомага промяната на фокуса и активност в решаването на проблеми. Ключовите специалисти са провели  телефонни разговори с всички деца и с техните родители за предоговаряне на работата във връзка с извънредната ситуация. Специалистите  първоначално се информират  за преживяванията свързани с обстановката и как тя се отразява на взаимоотношенията с близките. Родителите и децата са насочвани към гледане на тематични филми или книги, както и до сайтове, които предлагат различни образователни занимания. Услугата „Звено майка и бебе” не е прекратявала работа и там 24 часа специалистите  работят по изготвени дневни планове за подкрепа в извънредна ситуация с клиентите. При случаите, които изискват интензивна работа са планирани разговори през ден, както и възможност да се обаждат при промяна на обстоятелствата или възникнала нужда. КСУДС Видин Във връзка с извънредното положение в страната Комплекс за социални услуги а деца и семейства - Видин работи при засилени противоепидемични мерки. Проведени са телефонни разговори с клиентите с цел информиране за възможността от онлайн консултиране. Оказана  е индивидуална подкрепа, свързана с извънредното положение и споделяне на преживяванията им, в резултат на изолацията, 24-часовите услуги работят, оказва се интензивна подкрепа на потребителите. Планиран е контакт с ромския медиатор, с цел предоставяне на телефон за контакт с социалните работници на КСУДС, тъй като по-голямата част от родителите нямат телефон и интернет. Създадена е затворена онлайн група за служителите за обмяна на важна информация, подкрепа и обсъждане на случаи. "Зона заКрила" – Щумен "Зона заКрила" – Щумен осъществява дистанционна връзка с клиентите, предоставя информация и договаря начините на комуникация предвид възникналата извънредна ситуация. Екипът е взел участие в овладяването на спешна кризисна ситуация в понеделник през нощта по сигнал на ОЗД и същевременно от РУМВР.  Професионалистите в центъра са в готовност да отреагират на всяка ситуация чрез дежурния и чрез денонощния телефон на центъра. "Зона заКрила" – Монтана "Зона заКрила" – Монтана осъществява дистанционна връзка с клиентите. Центърът е във връзка с кризисния щаб в Монтана и има готовност за подкрепа на възрастни хора и деца в неравностойно положение. Във връзка с възможността за предоставените от Виваком и Нетуърк безплатен достъп до интернет и заявената готовност от Нетуърк да предостави безвъздмездно устройства на деца в затруднено положение, екипът има готовност да съдейства като посредник и между желаещите и фирмата и да обучи децата да използват устройствата. Районният съд работи и делата за домашно насилие се разглеждат приоритетно. По обявените телефони и скайп за подкрепа и консултации на граждани, има получени няколко обаждания от кметове и кметски наместници от по-малки населени места. Въпросите са били свързани кризисната ситуация,  социалната изолация  и актуалните тревоги на хората. Специалистите от центъра са оказали информационна и психологическа подкрепа. Напомняме ви че по време на извънредното положение свързано с корона вируса, нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани, като: - психологическа подкрепа; - кризисна интеревенция на нуждаещи се деца и възрастни; - посредничество за връзка с други услуги и подкрепа. Може да потърсите контактите на нашите центрове тук: https://sapibg.org/bg/highlights/nashite-centrove-shche-predostavyat-bezplatni-onlain-uslugi-za-vsichki-grazhdani