Събития

КОНКУРС за неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги в Ловеч, Плевен и Разград
КОНКУРС за неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги в Ловеч, Плевен и Разград Проект "Иновационни социални практики за деца и семейства в Централна и Северна България"   Основната цел на проекта е изграждане на професионален капацитет в седем областни градове в Централна Северна България за предоставяне на социални услуги за деца и семейства от местни доставчици, като работят за промяна на нагласите на техните общности по отношение на насилието, както и за ефективно въздействие върху либерализирането социалната политика на национално ниво. (за повече информация по проекта виж в Проекти на интернет страницата на ИСДП www.sapibg.org) Общи условия на конкурса Кой може да кандидатства? В конкурса могат да участват неправителствени организации или неформални групи, които имат ясна визия за превръщането им в професионални организации в социалната сфера. Организациите трябва да имат амбицията и организационен профил в социалната работа с деца и семейства. Важно е организациите да имат желание и споделена обща представа за развитието си като доставчици на социални услуги в тяхната общност. Как да кандидатстваме? Организациите от градовете Разград, Плевен и Ловеч е необходимо до 6 март 2006 да заявят своето желание за участие в конкурса, чрез писмо до ИСДП. Необходимо е организацията освен писмото за участие да представи и следните документи: Писмо за заявяване на интерес за участие в конкурса;Съдебна регистрация ако има такава. В случай, че кандидатстват нерегистрирани групи е необходимо да има Учредителен протокол на гражданската група с основните цели и дейности, които си поставя инициативната група. Учредителният протокол и подписите на учредителите е необходимо да бъдат заверен пред нотариус.Описание на извършените проекти на организацията. Снимков материал, брошури и препоръчителни писмаКакво ще следва след това? По двама представители от одобрените организации ще бъдат поканени в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен. На тази работна среща ще се представи цялостния проект, както и формуляра за изготвяне на концепцията с която организацията ще кандидатства. Срещата ще се проведе на 9 март 2006 в Шумен. Целта на срещата е да се видят социалните услуги които се извършват в Комплекса и най-вече да се подготвят кандидатите за успешно кандидатстване с концепциите си пред ИСДП. Кога да представим концепцията за развитието на социалните услуги в нашата община? Концепцията е необходимо да се разработи да бъде представена до 17.00 часа на 3 април 2006 година в офиса на ИСДП по куриер или на ръка. Концепциите ще бъдат оценявани от комисия съставена от ИСДП с участието на представители от общинските власти, Отделите за закрила на детето и независими експерти от Ловеч, Плевен и Разград. Концепцията трябва да съдържа: Анализ на състоянието на целевите групи в Общината и фокусиране към определена целева група, за която ще работи в бъдеще по проектаОписание на дейностите и услугитеНеобходим човешки ресурс за организиране на дейностите и услугитеПредставяне на едногодишен бюджет за услугитеВизия за материалната база, където ще се осигурява услугите. Специфични условия Всички срокове е необходимо да се спазват от кандидатите. Тези кандидати, които не спазят необходимите срокове ще отпаднат при съответните кръгове на конкурса. Организациите кандидати е необходимо да поемат сериозен ангажимент, като работят за развитието на услугите и техния собствен професионален капацитет. С приемането на този факт организациите навлизат в партньорски взаимоотношения с ИСДП, като очакването е те да работят съвместно в следващите три години. Организациите приемат да работят в дълбочина и постигането ефективни услуги за общността, както и в инвестирането на професионален екип, работещ по случаи. Организацията трябва да работи в дух на сътрудничество с Община в своя град, Дирекция социално подпомагане (ДСП), Отделите за закрила на детето (ОЗД) в общината и другите отдели в областта, други НПО, Районния съд, Прокуратурата, Личните лекари, Полиция, Спешна медицинска помощ и др.Очаква се организациите да търсят възможности за допълнително финансиране на услуги от частни лица и фирми на територията на която се намират.Необходимо е да имат готовност за приемственост, участие в търгове и други проекти обявявани от Общината или други финансиращи организации. Необходимо е кандидатите да работят за изграждането и присъединяването към развиваща се мрежа от професионалисти в Централна Северна България, които работят в областта на социалната работа в регионален или национален мащаб.През целия период на съвместно сътрудничество кандидатите е необходимо да показват задълбоченост, старание и целенасоченост, която да осигурява най-добрата социална услуга на територията на общината.
Цикъл от лекции на Фройдиско поле - България
Цикъл от лекции на Фройдиско поле - България "Какво иска един психоаналитик" От месец декември стартира цикъл от лекции на Фройдиско поле - България "Какво иска един психоаналитик" Лекциите се реализират с подкрепата на Специалност "Социална педагогика" към Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" и на Френския Културен Институт - София. Програма Петък, 09 декември 2005 г. Г-жа Джудит Милер, президент на Фондация "Фройдиско поле" "Психоанализата:защо и как?" Водещ дискусията г-жа Нели Петрова, доцент в Катедра по социална педагогика към ФНПП на СУ"Климент Охридски" Петък, 13 януари 2006 г. Г-н Филип Лакаде, психоаналитик , член на Световната Асоциация по Психоанализа: "Заявката за уважение при юношата" Водещ дискусията Евгени Генчев, предстедател на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологическо консултиране (БАПП) Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски" Петък, 26 май 2006г. Г-н Патрик Монрибо, психоаналитик,член на Световната Асоциация по Писоханализа: "Какво представлява психоаналитичното лечение" Водещ дискусията г-жа Хариета Манолова, клиничен психолог в детската психиатрична клиника "Св. Никола" към Медицински университет Лекциията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски" Петък, 23 юни 2006 Д-р Даниел Роа , психоаналитик, член на Световната Асоциация по Психоанализа: "Семейството: неговата функция, неговите употреби" Водещ дискусията г-жа Весела Банова, зам.председател на Държавната агенция за закрила на детето Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски" ВХОД СВОБОДЕН За справки: г-жа Нели Петрова, 02/852 47 13, e-mail:npetrova_dimitrova@abv.bg