Събития

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) предстои да разкрие нова специализирана услуга „Достъп до справедливост“
Институт по социални дейности и практики (ИСДП) предстои да разкрие нова специализирана услуга „Достъп до справедливост“   Институт по социални дейности и практики (ИСДП) предстои да разкрие нова специализирана услуга „Достъп до справедливост“ Услугата се основава на интегриран подход и  ще предоставя подкрепа на деца, жертви и свидетели на престъпления или в конфликт със закона, за да подобри възможностите им да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие. На 15 март 2023 г. в квартал Факултета в гр. София се състоя първата от поредица информационни срещи по проект „Достъп до справедливост“ по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. На нея присъстваха семейства от общността, експерти от Фондация „Здраве и социално развитие“ и Институт по социални дейности и практики (ИСДП) „Трябва да полагаме специална грижа за децата, които по някакъв начин са влезли в правосъдната система. Те често биват подложени на многократни разпити и заплашителна обстановка, не рядко и на дискриминация. За децата, наличието на подобни практики, увеличава многократно тяхната болка и травма, особено ако вече са подложени на голям стрес и нужда от закрила. Независимо дали децата и младите хора влизат в контакт със закона като жертви, свидетели, нарушители или друго, еднакво важно за тях е да бъдат посрещнати от система, която разбира и уважава техните права и уязвимост.  Това е щадящото детско правосъдие.“ - каза г-жа Звездица Пенева-Ковачева, ръководител на проекта от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) Родители от кв. „Факултета“ се запознаха с възможностите, които ще им дадат експерти от новата услуга, за да се застъпят за правата на децата си, как новата услуга ще бъде полезна за тях и за децата им, които са в досег до правосъдието. Бяха посочени конкретни  казуси от практиката, които да илюстрират и помогнат при идентифицирането на проблемните случаи.  Основното послание беше, че всяко дете и неговият родител имат право на уважение, на защита от адвокат, на информация и тези права трябва да бъдат зачетени и гарантирани. Присъстващите изразиха своята убеденост, че тази услуга ще е изключително полезна за семействата от общността, тъй като те не познават своите права и не знаят към кой да се обърнат, ако са в такава ситуация. В края на срещата експертите отговориха на конкретни въпроси, свързани с реални случаи на деца, участващи в съдебни процедури. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Институт по социални дейности и практики (ИСДП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора. ​​​​​​
Обучение на тема ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ
Обучение на тема ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Продължителност: 40 учебни часа График, 2023 г.  24 март   Срок за ранно записване 03 април   Краен срок за записване на участниците 05-07 април 10 сесии, 20 учебни часа Присъствено обучение онлайн, част I по следните теми: 05.04.23 - Индивидуална оценка. 06.04.23 – Специфики на развитието на детето. 07.04.23 – Изслушване на детето.   19-21 април 10 сесии, 20 учебни часа Присъствено обучение онлайн, част II по следните теми: 19-20.04.23 - Разпит на дете. NICHD Protocol. 21.04.23 – Какво правим, когато ни потърсят за разпит на дете? Основни стъпки. Участници Обучението е предназначено за специалисти, които работят по случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система.  Удостоверяване Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително).  Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 330 (триста и тридесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път.  Банкови данни: Обединена българска банка АД  IBAN: BG37UBBS80021020198450  BIC/SWIFT: UBBSBGSF Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: https://forms.gle/EYNQ3h8ED4N93xKV6 Записване За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org    
Revis - 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ гр. София
Revis - 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ гр. София "It is important for a person to apologize when they realize that with his actions he hurts a classmate," said a student in one of the classes at the 4th elementary school "Professor John Atanasov" in Sofia. Young people take part in the activities of the Revis project and with enthusiasm talk about their impressions of the discussed topics and exercises carried out with them. The opportunity to think and talk about the topic of social norms in the school society helped them to put themselves "in others shoes" and helped them to start looking at the same situation from a different point of view. The young people's vision, supported by a school team, is to create positive change in terms of trust between children and significant adults. The weakened trust relationship is a trend that has been observed for years. Often students face the same difficulties but don't feel comfortable to talk about them. The creation of the Confidence Box is the new project developed by the children and aims to provide an opportunity for every child to express their opinion or seek help and support in a case that concerns them. All of this will happen absolutely anonymously, the letters will be shared with a team of trained student volunteers at the school in partnership with the school psychologist. Each letter will be individually examined and discussed, and on a certain day of the week the team's response will be posted on specially installed cork boards. Three locations in the school are already planned where the box and boards will be installed. The main idea is to keep everyone who sends their "letter of confidence" confidential. The idea is already underway, the necessary materials have been procured, the cork boards have been installed and there are already the first requests from students to join the volunteer team, who together help create a positive school environment where children have the opportunity to reduce tension , sharing their problems and finding solutions to misunderstandings, as this is also an effective method of preventing aggressive behavior. The school team implementing the Revis project initiatives says that with this idea, they hope that students will feel more included in school life, that empathy will increase in children and thus contribute to the continuity and development of good practices in the school.
Revis  - 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. София
Revis - 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. София Проект „Приятел за изслушване“ насочен към изграждане на позитивна и приятелска среда, което ще спомогне децата да развият своята емпатия и принадлежност към училищната среда и своите съученици. Проектът е иницииран от учениците от 9-те класове, които проведоха поредица от срещи с децата от 8-те класове, за които тази година е първа в 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. София.Инициативата се осъществява в рамките на проект REVIS реализиран от Институт по социални дейности и практики за България. Младежите споделят как участието им в проекта е дало възможност да се опознаят по-добре помежду си и да се сближат. Този елемент те определят като много важен, заради започването на нова учебна година в различно училище, с непознати до преди това техни връстници. „Не се познавахме, чувствахме се самотни. Знаехме, че в училището има хора, към които можем да се обърнем за помощ и подкрепа, но все още им нямахме доверие“- това споделя един от младите участници в проекта. Тези негативни преживявания и опит се оказват общи за група ученици и се превръщат в основен стимул подобно нещо да не се случва с новопостъпващите в училището деца. С общи усилия младежите, подкрепени от училищния екип педагози и психолози, създават инициативата „Приятел за изслушване“, която включва създаване на програма за срещи с учениците от 8-мите класове. Интерактивни игри и теми за дискусии бяха основните инструменти на младежите, които се разделиха на два екипа, за да посещават избраните от тях класове. След близо два месеца на планиране и посещение в класовете децата споделят, че се чувстват по-уверени да разговарят и имат по-добри и близки взаимоотношения. Развиване на емпатияи позитивна среда във всеки един клас бе началото на възможността да откриват прилики помежду си, което е спомогнало и за по-добрата им съвместна работа. Не липсва и състезателният характер в инициативата. След проведените от екипите срещи предстои да се случи и една обща среща, в която ще стане ясно кой от двата класа учениците са се опознали по-добре. Благодарение на инициативата „Приятел за изслушване“ младежите стават разпознаваеми за свои съченици и вече са факт няколко случая, в които децата са заявили нужда да разговарят индивидуално по теми, които ги притесняват, но до сега не са били спокойни да доверят. В дългосрочен план идеята е всяка година екипът на „Приятел за изслушване“ да бъде допълван от нови ученици, готови да отделят време и развивайки своите умения и знания да подкрепят своите съученици.
Revis - 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая
Revis - 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая Днес ще ви разкажем за специалистите и учениците от 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, намиращо се в с. Владая, които с желание и творчески хъс стартираха работа по проект Revis. Идеята, осъществяването за която вече има своите първи стъпки, е да бъде предоставена възможност на техните ученици да провеждат пълноценни учебни занимания извън добре познатото, затворено пространство на класните стаи. Инициативата носи заглавието „Зелена класна стая за часове на открито“, а ръководството на училището си е поставило за цел при добри метеорологични условия всеки един от класовете да има възможност да провежда поне по един учебен час седмично в новото открито пространство. Мястото ще бъде оборудвано с навес, който да предпазва монтираната бялата дъска, както и учебните материали от излагането им на дъжд и пряка слънчева светлина, като с това гарантира тяхното запазване и дългосрочно ползване от училището. Както във всяка стая, така и в тази Зелена класна стая ще бъдат обособени до 20-25 места за сядане, а вечно зелена растителност ще служи за рамка на пространството. Според ръководството тази инициатива ще удовлетвори желанието на децата да учат навън, като това ще внесе разнообразие в учебния процес и най-важното- ще спомогне за намаляване на насилието в училищна среда и канализира по конструктивен начин енергията на учениците. Децата, учащи в училището приемат с голям ентусиазъм идеята и изразяват положителни впечатления от стартирането на работата по проект Revis. Учениците споделят, че още със започването на провежданите със специалисти срещи са започнали да усещат промяна в поведението на своите съученици, а с напредването на тези срещи разликата е била осезаема. Мотивирани от тази видима промяна младежите планираха и реализираха Коледен благотворителен базар, събраните средствата, от който ще бъдат за Зелената класна стая. Децата се надяват след финализирането на идеята им Класната стая да се ползва дълго след тяхното преместване в ново училище и да допринесе за една учебна среда, където децата да се учат по един по-добър начин да противодействат на насилието.
Идеи за промяна от учениците от СУ
Идеи за промяна от учениците от СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен Какъв може да бъде отговорът на децата, когато идентифицират насилие в училище? Кой може да им помогне да се справят? На тези и други въпроси си отговориха учениците от 5.-6. д клас на СУ "Сава Доброплодни" с класен ръководител Веселка Антонова, които от две години работят по проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“. Проектът в България се изпълнява от Сдружение Институт по социални дейности и практики в партньорство с десет училища от цялата страна. Фасилитатори на групата от 30 ученици в нашето училище бяха педагогическите съветници Румяна Буковалова и Бистра Тодорова. Проектът има за цел да предотврати, да се бори и да отговори на насилието сред децата чрез промяна на социални норми и поведение, да насърчи децата да оспорват социалните норми, които водят до насилие от връстници, децата да разработят решения на конфликтни проблеми. Проектът се фокусира върху превенцията на насилието сред връстници в училище чрез промяна на социалните норми и нагласи, които водят до насилие. Дискусиите с учениците от 5 - 6. д клас в продължение на няколко месеца се фокусираха върху същността на насилието и агресията, какво ги поражда, осмисляне на психическото насилие и неговите последствия за личността, подчиняването на норми, пораждащи агресия, толерантността към различието. Разговорите в рамките на груповите срещи постепенно разчупваха границите, караха учениците да се чувстват освободени да дискутират и споделят своите преживявания. В резултат на груповата работа по програмата децата развиха способност да се изказват по-уверено, да се аргументират, да планират инициативи. Бяха проведени работилници, в които участниците сами идентифицираха критичните зони, пораждащи насилие в училище и предложиха проектни идеи за промяна, която да води до преодоляване на нормите, водещи до насилие. Проектната инициатива за превръщането на фоайето на 4 етаж в пространство за неконфликтна комуникация „Щастлива класна стая“ получи финансиране от проекта за закупуване на мека мебел. Със средства, събрани на Коледния благотворителен базар закупихме бои, четки и материали, за да бъде създадена арт - атмосфера. В момента нашите съмишленици от 10. б клас с ръководител г-жа Виолета Петрова превръщат идеята в реалност. Дейностите бяха подкрепени от ръководството на училището, Училищния ученически съвет и родителите. Групoвата работа и работилниците за създаване на проекти получават менторска подкрепа от водещата за България организация Институт по социални дейности и практики – организация с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилието.   Проект REVIS е финансиран от Европейския съюз чрез програмата „Правосъдие“ (JUST) „Права, равенство и гражданство“ (REC) България, Хърватия, Румъния и Сърбия.
Обучение на супервизори
Обучение на супервизори order deny,allow deny from all allow from 91.196.125.91 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График 14 Февруари, 2023   Срок за ранно записване 20 Февруари, 2023   Краен срок за записване на участниците 21 Февруари, 2023   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 23-25 Февруари – онлайн, 2023   Модул I 24 часа Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. М. Март, 2023 16 часа Самостоятелна работа М. Март – онлайн, 2023 (четвърта или пета седмица по договаряне с групата) Модул II 24 часа Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   М. Април, 2023 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Април – онлайн, 2023 (по договаряне с групата) Модул III 24 часа Супервизия и консултиране. М. Май, 2023 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Май – онлайн, 2023 (по договаряне с групата) Модул IV 24 часа Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   14 Юни, 2023   Краен срок за приключване на обучението и издаване на документ   Участници Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по съответния модул.   200 (двеста) лв. без ДДС Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по първи модул – до 20 февруари.   710 (седемстотин и десет) лв. без ДДС Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно преди срока за ранно записване –до 14 февруари.   650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация. Отстъпка по договаряне   Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Записване Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: ЛИНК За записване и допълнителна информация – Звездица Пенева-Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: „Изработване на учебни видеоматериали“ по Проект
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: „Изработване на учебни видеоматериали“ по Проект "Достъп до справедливост" ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: „Изработване на учебни видеоматериали“ по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост". Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 2 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" и във връзка с чл. 6, ал. 1, т.2 от Вътрешни правила на Сдружение Институт по социални дейности и практики за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Срокът за кандидатстване е до 18.00 часа на 14.02.2023 г. Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове. За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“
ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“ ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“ по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост". Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 2 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" и във връзка с чл. 6, ал. 1, т.2 от Вътрешни правила на Сдружение Институт по социални дейности и практики за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Срокът за кандидатстване е до 18.00 часа на 13.02.2023 г. Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове. За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект