Събития

„Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград
„Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград „ВЪЗРАСТНИТЕ МОГАТ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ, НО НИЕ, ДЕЦАТА, РЕШАВАМЕ ДАЛИ ИСКАМЕ ДА СЕ ПРОМЕНИМ ИЛИ НЕ“ - ОБСЪЖДАНЕ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ И НОРМИТЕ В БЕЛГРАД „Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград Екипът по проект Ревис най-накрая имаше шанса да организира среща в Белград на 10-11 ноември 2022 г. Въпреки че до този момент срещите се провеждаха онлайн изпълнението и сътрудничеството по проекта вървят гладко благодарение на активното ангажиране на всички участващи партньори и заинтересовани страни, личната среща доведе до значителна добавена стойност за бъдещите дейности на REVIS и партньорството. Координаторите и експертите по проекта присъстваха на дългоочакваното двудневно събитие, имаше участващи от Brave Phone Хърватия, Terre des hommes Румъния, Институт по социални дейности и практики България, Terre des hommes Унгария и домакините от  Център за младежка интеграция- партньор по проекта, които посрещнаха екипът с топлота и превъзходна организация. Беше организирано посещение в основното училище „Йован Йованович З май“, където екипът на проекта можеше да обмени опит с фасилитатори и деца, включени в дейностите на REVIS. Въздействието на дейностите по проекта изглежда значимо за децата, както те казаха, а избраните от тях ключови послания са видимо споделени с цялата училищна общност, което показва тяхната активна ангажираност. Вдъхновени от проекта, ключови послания бяха избрани и изписани на училищните стълби от децата, а също така беше проектирана и нарисувана от тях великолепна рисунка в училищния двор, придружена с основно послание за ключовите ценности, които трябва да се следват в ежедневието. По време на разговора младеж заяви, че колкото и да е важна ролята на възрастните, училищния персонал в борбата с насилието, наистина решението за промяна на отношението и поведението към другите може да дойде само от самите деца. „Не е трудно да си добър Нека лошите дела намалеят Няма нужда да криете какво е добро поведение Човек трябва да уважава другите Много обичам хубавите думи Не е трудно да се каже: Благодаря; Извинете ме; Моля те; Помогни си" „Разпространявайте любов, толерантност и знания“ В Гимназията по графика и медии младите хора, участващи в проекта REVIS, избраха като най-важна идея „Всички различни, но всички равни”, за да развият своите невероятни творчески творби и да ги покажат в рамките на изложба с ентусиазъм и истинска вяра в значението на равенството на всички нас. В средното училище също беше организиран впечатляващ дебат от младите хора, демонстриращ фундаменталната необходимост от дискусия и критично мислене още в ранна възраст. Малките групи предварително идентифицираха някои теми от решаващо значение за тях, като например полови норми, дискриминация въз основа на пол и сексуална ориентация, значение на равенството, финансови ограничения срещу реализиране на мечти в живота и показаха тези теми на ръчно изработени плакати, след което накратко обясниха своите концепции пред публика, съставен от съученици, учители, училищно ръководство и персонал на проекта REVIS, последван от открит и интензивен дебат на млади хора, споделящи своите идеи с уважение. Проектът REVIS наистина има общата цел да ангажира и овласти децата и младите хора да действат като социално влиятелни и носещи промяната в отговор на насилието между връстници чрез промяна на социалните и полови норми и също така усилията на училищния персонал чрез дейностите по проекта, бяха ясно забелязани по време на тези срещи в двете училища. Събитието продължи с вътрешна среща за координация на проекта на екипа на проекта REVIS, обсъждане на дейностите, извлечените поуки от изпълнението и мозъчна атака относно бъдещите дейности и перспективи на проекта, като заключителната конференция в Будапеща, стратегии за застъпничество и устойчивост от резултатите от проекта.    
СУ
СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен, бе домакин на регионална среща по проект REVIS "Промяна на социалните норми, водещи до насилие в училище" „След като се запознахме с признаците на насилие и отражението на социалните норми върху поведението в училище по време на нашите занятия, ние се научихме по-лесно да го разпознаваме.“  Решихме да създадем пространство, в което децата да могат да общуват в неконфликтна среда, да практикуват неконфликтни форми на поведение, да научават повече за позитивното общуване  и как да преодоляват социалните и половите норми и поведение, водещи до насилие. На 30.11.2022 г. СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен, бе домакин на регионална среща по проект REVIS "Промяна на социалните норми, водещи до насилие в училище". Гости на събитието са партньорите ни от ИСДП, директори и представители на образованието и социалните услуги в община Шумен и ученици, учители и родители от СУ "Сава Доброплодни".   Срещата беше под надслов Панаир на идеите, които учениците от СУ "Панайот Волов" и СУ "Сава Доброплодни" са разработили като предложение за проект за промяна на нормите водещи до насилие в училище и как може да създадат позитивна среда в него; какви стъпки екипът е преминал до момента - какво се е получило добре и какви предизвикателства са срещнали, какви уроци са научили; интерес и реакции от другите ученици; обратна връзка от ученици, учители и родители. Екипите от двете училища представиха идеите си и заедно с представители на местната общност, директори, учители, психолози и родители дискутираха как може вредните норми, агресивното поведение и взаимоотношенията между децата да бъдат променени, което ще създаде позитивна и безопасна среда в училище, където децата имат принадлежност, грижа един за друг и добро отношение. На срещата двете училища представиха инициативите си в рамките на проекта по темата за тормоза и насилието в училище и идеите си за създаване на добър климат и взаимоотношения              Инициативата на училище СУ "Панайот Волов", която е по идея на ученици от 10А и 10Б клас с ръководители Димитрина Захариева и Стилиян Николов, цели създаването на позитивно училищно пространство (изграждане на беседка в двора на училището или кът за отмора в училищните фоайета) под наслов "Клуб на поколенията". През следващите месеци предстои реализирането ѝ от учениците.    Инициативата на училище „Сава Доброплодни“ е създаване и оформяне на пространство, в което децата да могат да общуват в неконфликтна среда, да практикуват неконфликтни форми на поведение, да научават повече за позитивното общуване  и как да преодоляват социалните и половите норми и поведение, водещи до насилие.  Екип от ученици от 6. д клас ще работият заедно с учениците от 10. и 12. клас с профил „Изобразително изкуство“, ръководството на училището, педагогическите съветници, родителите и учителите.  Проектът се провежда в четири държави, а в България се ръководи от Институт за социални дейности и практики. По него в продължение на година се подготвяха ученици, учители, психолози и педагогически съветници от 12 училища в България.  Целта на проекта е справянето с агресията между подрастващите в училище и е финансирана от Европейската комисия       На снимките от събитието се виждат: любезните домакини - директорът на СУ "Панайот Волов" г-жа Росина Инджева, учителите Димитрина Захариева и Стилиян Николов, ученици от 10А и 10Б клас партньорите ни от СУ "Сава Доброрлодни" - директорът г-жа Албена Иванова-Неделчева, педагогическите съветници - Румяна Буковалова, Бистра Тодорова, и ученици от 6Д клас ръководителите по проекта от ИСДП - Звездица Ковачева, Борислава Гицова, Хермина Емирян Директорът на КСУДС Шумен - Венета Господинова Родители
ИСДП е един от учредителите  на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие.
ИСДП е един от учредителите на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие. През ноември 2020 г. деца и младежи в Европа бяха попитани какво означава за тях правосъдие, подходящо за децата, и какво искат да видят включено в настоящата стратегия на ЕС за правата на детето. Те споменаха с недвусмислени думи: „съдебна система, която разбира нуждите на детето“; „съдебна система, в която детето е активен участник, а не просто пасивен субект“; „съдебна система, която не е за детето, а с детето“; „система, в която едно дете се уважава“. Уважение, активно участие, равенство, разбиране, ориентирано към нуждите, сътрудничество. Основните ценности са изразени в тези думи, които трябва да вдъхновяват всяка намеса на практиците, работещи с деца, както и всяко изявление, направено от политиците, когато вземат решение за политики и закони, които влияят на живота на децата. Това резонира особено в тези несигурни времена, засягащи децата поради пандемията, войната в Украйна и изменението на климата. 19 организации от 17 европейски страни, през април 2022 г. се вслушаха в децата и младите хора и си поставиха за цел да превърне думите им в реалност. Така бе учредена Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие (CFJ-EN),  като един от съучредителите и активен участник е Институт по социални дейности и практики.  Имаме обща визия и споделена мисия: свят, в който правосъдните системи са адаптирани към нуждите, силните страни и уязвимостта на децата и гарантират защитата и изпълнението на всички права на децата. CFJ-EN се ангажира с тази мисия, като предоставя динамично и интерактивно пространство на своите членове, изгражда мостове с други мрежи и съюзи, тясно си сътрудничи с ключови регионални институции, а именно Европейския съюз и Съвета на Европа, и споделя обещаващи практики и предлага иновативни начини за работа с деца, които са в контакт с правосъдните системи, независимо дали в наказателни, граждански или административни производства. Споделяме идеята, че всички действия и застъпнически политики на организациите-членки на CFJ-EN в съответните си европейски страни ще допринесат така че правосъдието, ориентирано към децата, не е само пожелателно мислене, а солидна реалност.  
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност: 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва присъствено обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График, 2022 г 31 март   Срок за ранно записване 07 април   Краен срок за записване на участниците 12 април   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 14 -16 април - онлайн   Модул I Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. Април-май 16 часа Самостоятелна работа М. Май - онлайн (последна седмица по договаряне с групата)   Модул II Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   Май-юни 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юни - онлайн (четвърта или пета седмица по договаряне с групата)   Модул III Супервизия и консултиране. Юни-юли 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юли - онлайн (трета или четвърта седмица по договаряне с групата)   Модул IV Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   29 юли   Краен срок за приключване на обучението и сертифициране Участници: Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване: Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане: Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 7 дни преди започване на обучението по модула. 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС Заплащане на цялата сума за 4-те модула преди крайния срок за записване 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 1 модул преди срока за ранно записване 160 (сто шестдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 4-те модула преди срока за ранно записване 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Продължителност: 40 учебни часа, от които: 32 ч. присъствени онлайн и 8 ч. самостоятелна работа. График, 2022 г. 25 март   Срок за ранно записване 04 април   Краен срок за записване на участниците 06 април   Получаване на материали и указания за самостоятелна работа   06-10 април 8 учебни часа Изпълнение на самостоятелната работа 11-14 април 16 сесии, 32 учебни часа Присъствено обучение онлайн със следните модули: 11.04. - МОДУЛ 1 Индивидуална оценка. Междуинституционално взаимодейстие. Законодателство.  12.04. - МОДУЛ 2 Детско развитие. 13.04. - МОДУЛ 3 Разпит и изслушване на дете. NICHD Protocol. 14.04. - МОДУЛ 4 Практическа работа – изготвяне на индивидуална оценка, подготовка на детето, провеждане на разпит/изслушване. Участници: Обучението е предназначено за специалисти, които работят по  случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система. Удостоверяване: Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително). Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Подкрепа за украйнските бежанци
Подкрепа за украйнските бежанци Институт по социални дейности и практики като лицензиран доставчик на  социални услуги има вече 20 години опит в предоставянето на социални услуги на деца и семейства. Изразяваме съпричастност по отношение на бежанската криза от войната в Украйна. В  тази връзка информираме, че екипите ни от психолози и социални работници в гр. София имат възможност и готовност за предоставяне на почасови услуги за деца и родители бежанци на руски и английски език, както следва:   -Кризисна интервенция -Информиране и консултиране за права -Информиране и консултиране на деца и родители; -Застъпничество и придружаване пред различни институции и организации; -Психологическа подкрепа; -Групови програми за деца за социални умения и за подкрепа и „Арт-ателие“ ;   Можете да ни намерите от понеделник до петък от 9 до 19ч. на следните адреси:   Гр.София Ул.“Пиротска“ № 175 Център за обществена подкрепа Телефон 02/9204238, лице за контакти лице за контакти : Янита Петрова тел.0895522461 E mail; sapi_slaveykov@abv.bg и  cop_nadejda@abv.bg   Гр.София Ж.к.“Надежда“ – 1част Ул.“Сава Филаретов“ № 23 Телефон  02/936 10 26, 0895522461 лице за контакти : Янита Петрова
Матариали по проект ФОКУС
Матариали по проект ФОКУС Проект FOCUS (2020-2022) е финансиран от Европейския съюз проект, който  има за цел да насърчава и подкрепя прилагането на правните задължение на ЕС  за провеждане на индивидуална оценка на нуждите и обстоятелствата на деца, въвлечени в наказателни производтсва като жертви, извършители или заподозрени. Тези задължения са част от три директиви на ЕС, касаещи борбата с сексуалното насилие и сексуалната експлоатация, правата на жертите на престъпления и процесуалните гаранции  в зависимост от тяхното транспониране, понякога частично в националмното законодателство. Kрайната цел на проекта е да подкрепи правосъдието, насочено към детето, и да гарантира, че децата в контакт със закона, като жертви и като нарушители, получават индивидуални грижи и имат достъп до персонализирана подкрепа и отговор, включително чрез процеси на възстановително правосъдие. Партньорите на ФОКУС виждат прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен процес на индивидуална оценка като вход към правосъдието, насочено към детето. Фокусът е насочен по-специално към: Да избради систематични практики за индивидуална оценка с по-често приложение при деца, участващи в наказателни производства. Да надгради знанията, капацитета и уменията на професионалистите в младежкото правосъдие относно стандартите, инструментите, процедурите и процесите при използването на мултидисциплинарна индивидуална оценка с деца в наказателното производство. Да изгради знанията и капацитета на децата относно техните права в системата на наказателното правосъдие и овластяване на децата да бъдат агенти на промяната и застъпници за правосъдие, насочено към детето.   Проектът фасилитира ученето чрез международен взаимен обмен на практики между петте целеви страни: България, Гърция, Сърбия, Румъния и Холандия. Партньорите на FOCUS идентифицираха пропуски между теорията и практиката при прилагането на индивидуални практики за оценяване, пропуски, които бяха преодолени чрез предоставяне на професионалистите на нови практически инструменти и ресурси за прилагане и систематизиране на процеса и практиката на индивидуална оценка в техните страни. Основните разработени инструменти и ресурси на FOCUS са: Стандартите FOCUS: предоставят ръководни принципи за извършване на индивидуални оценки за деца, участващи в наказателни производства, включително зачитане на Хартата на основните права и Конвенцията на ООН за правата на детето (инструмент) Инструментът за саморефлексия на стандартите FOCUS: придружава стандартите FOCUS и подпомага заинтересованите страни и професионалистите в осмислянето на това как стандартите се прилагат или могат да бъдат прилагани по-добре в тяхната практика или в техните национални системи (инструмент). Инструментът за проучване FOCUS: помага на заинтересованите страни да преразгледат състоянието на развитието на индивидуалните процеси на оценка (инструмент) Референтната таблица FOCUS за напредък помага на заинтересованите страни да идентифицират действия за постигане на подобрения (инструмент) Инструментът за пилотно планиране FOCUS: помага на заинтересованите страни да планират пилотни дейности за подобряване на индивидуалните процеси на оценка (инструмент) Резюме на изследване в Европа на FOCUS за индивидуална оценка с деца (ресурси) Международни стандарти по правата на човека, приложими към индивидуалните практики за оценка (ресурси) Въпроси и отговори за индивидуална оценка – портал към правосъдие, насочено към детето: ключови концепции и често задавани въпроси (ресурси).  
Финална конференция за индивидуалана оценка в наказателните производства по проект ФОКУС
Финална конференция за индивидуалана оценка в наказателните производства по проект ФОКУС ИСДП, заедно с Terre des hommes и нейните партньори се радват да ви поканят на заключителната международна конференция на проекта: ФОКУС върху моите нужди – Съвместна работа за деца в наказателните производства (FOCUS), 10 март 2022 г. (15:00 – 19:00 ч).   Конференцията „ FOCUS“ ​​е уникална възможност да научите повече за практиките и процесите за индивидуална оценка на нуждите и обстоятелствата на децата в наказателното производство. Ще споделим с аудиторията констатациите от нашите национални прегледи в пет европейски държави, нови практически инструменти и ресурси по отношение на индивидуалните оценки като: стандартите на FOCUS, практики и препоръки за това как да се подобрят процесите на индивидуално оценяване на национално ниво и как да се гарантира устойчивост. Ще дедем старт и на нашата техническа платформа, както и на курс за електронно обучение, ценни инструменти за обучение за всеки професионалист, работещ с деца в контакт със закона. Докато споделяме наученото през тези две години, ние също бихме искали да се поучим от вас и вашия опит. Ще бъдете поканени да дадете своя принос за формулиране на препоръки, да общувате с деца, млади хора и професионалисти по отношение на индивидуалните оценки на нуждите и обстоятелствата на децата в наказателно-процесуалните практики с и за деца. Въз основа на резултатите от проект „FOCUS“, бихме искали да се присъедините към колективните усилия за преодоляване на пропастта между заинтересованите страни – органи по закрила на детето и да работим съвместно върху общи стандарти за индивидуална оценка за деца в наказателни производства във всички държави-членки на ЕС. Ще получите окончателния дневен ред и връзка за регистрация, когато събитието наближи. Събитието ще се проведе на английски език, със симултанен превод на гръцки, румънски, сръбски, холандски и български. Тази заключителна международна конференция се организира от Terre des hommes Унгария, в партньорство с Child Circle, в Белгия, Център за права на детето в Сърбия, Defense for Children, Нидерландия, Институт за социални дейности и практики, в България, Terre des hommes Румъния и Terre des hommes Hellas. «ФОКУС върху моите нужди: съвместната работа за деца в наказателни производства» е съфинансирана от Програма  «Права, равенство и гражданство» на Европейския съюз (2014-2020)
Стартира нова програма за превенция на насилието между ученици
Стартира нова програма за превенция на насилието между ученици Пилотиране на програма за превенция на насилието в училище по проект REVIS в България: Децата споделиха, че положителните взаимоотношения са важни за тяхната мотивация и вдъхновение През декември стартира пилотиране на програма за промяна на нормите водещи до насилие в училище в България. Проектът ще се реализира в 10 училища, които паралелно ще работят с децата за промяна и постигане на по-сигурна и безопасна среда. Проект „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст" стартира в две училища в  София и Ловеч, а от месец януари и още няколко училища в Шумен и София. Фасилитаторите от училищата поведоха младите хора на пътешествие, в което те ще изучават социалните норми, свързани с насилието над деца в училище и в общността. С помощта им и активното участие на децата те ще идентифицират тези от тях, които водят до насилие и ще изградят позитивни норми, с помощта на които ще преодоляват насилието. Интересното в този формат е че отваря пространство за мнението на децата и самите те говорят по темата и достигат до изводи и заключения, които са свързани пряко с тяхното училище, където те прекарват голяма част от деня си.
Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС
Бяха обучени фасилитатори по проект РЕВИС В рамките на проект REVIS в „Превенция и отговор на насилието сред деца в училищата и се проведе национално обучение за фасилитатори, които ще работят с децата в 10 училища за предотвратяване и намаляване на насилието от връстници в училища и други образователни институции. Целта на проекта REVIS, координиран от Terre des hommes Hungary, е да предотврати, да се бори и да реагира на насилието сред децата чрез промяна на социалните норми и поведение, както и да създаде възможности за децата да променят нормите, които водят до насилие като създадат позитивни правила и норми в училище. На 14–16 октомври 2021 г. в Боровец (България) се проведе Национално събитие за обучение на учители за промяна на социалните и полови норми около насилието в училищата. Събитието беше организирано от Института за социални дейности и практики и в него взеха участие 20 учители, психолози и педагогически съветници, представляващи 10 училища в България. Обучението беше подпомогнато от квалифицирани обучители по темата за превенция на насилието. След обучение по разработена програма, фасилитаторите ще предадат знанията си в общо 10 училища в България и ще фасилитират уършопи с учениците за развитие на уменията и капацитета им за идентифициране и намеса в случай на насилие. Обучението на фасилитатори съчетава индивидуални и групови методи на преподаване, за да подпомогне груповата работа, но и да даде възможност на участниците да обмислят критично собствения си опит и наблюдения върху насилието между деца в училищна възраст. Дейностите също така са предназначени да вдъхновят промяна в училищните правила с цел предотвратяване на насилието над деца, което трябва да бъде подкрепено от ръководството на училището. Конкретните цели на обучението бяха: • Професионалисти да подобрят и осмислят знанията си относно фацторите, водещи до насилието сред децата в училищната среда; • Да се запознаят с модулите на програмата; • Да развие умения им за водене на обучителни групи и да придобият увереност в темата за социалните норми и изграждане на позитивна и сигурна среда в училище. Участниците споделиха висока степен на задоволство, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения. Споделиха, че програмата за работата с децата е много добре структурираната, достъпна и изчерпателна, практическата насоченост и приложението й в училищната среда. Данните от обратна връзка от обучителите показват, че участниците идентифицират насилието и тормоза в училище като сериозен проблем, към който трябва да се обърне вниманието на децата.  „Участниците определиха като ключова тема промяната на социалните норми за изграждане на позитивна среда в училище. Такъв подход може да засили по-нататъшните интервенции, насочени към намаляване на насилието сред деца.”