Събития

Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин празнува 10 годишен юбилей
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин празнува 10 годишен юбилей "Щастливи сме, че 10 години работим в подкрепа на хората от гр. Видин. Благодарим на всички ползватели на социални услуги за гласуваното доверие! Благодарим на всички хора, които през годините са били част от екипа на КСУДС - Видин. Благодарим на ИСДП, партньори и институции, с които работим! Вярваме, че заедно правим света по-добър!" споделиха колегите от КСУДС - Видин. За празника те бяха поздравени от ръководството на ИСДП, партньори и приятели.  В поздравителният адрес от Институт по социални дейности и практики се казва: "Институт по социални дейности и практики поздравява екипа но КСУДС-Видин с десет годишния юбилей и благодари за отдадеността в подкрепата и съпричастността към децата и техните родители. Пожелаваме на всички колеги здраве, щастие, удовлетворение от постигнатото и все така висока мотивация да серазвиват и да правят добро."  
Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“
Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ Институт за социални дейности и практики получи отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е за устойчиво развитие в превенцията на насилието над деца. Тя бе връчена от д-р Елеонора Лилова, председател на Държавна агенция за закрила на детето и приета от името на ИСДП от проф. Нели Петрова и г-жа Даринка Янкова на церемония в ограничен кръг на 26.04.2021. „Наградата е за устойчиво развитие за превенция на насилието над деца, като системен и продължителен приоритет на организацията във всичките и дейности, програми и услуги. Наш ключов приоритет са обща превенция на насилието над деца, превенция при риск от насилие и подкрепа за превенция на повторение или продължаване на насилието над деца!” сподели проф. Петрова и благодари за отдадената и професионална работа на експертите и служителите от Институт по социални дейности и практики.
Тържествена среща по случай световният ден на социалната работа
Тържествена среща по случай световният ден на социалната работа По случай световния ден на социалната работа, в Шумен се проведе тържествена среща. Срещата се проведе онлайн и в нея със свои послания и поздравления се включиха преподаватели и студенти от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и социални работници от представени социални услуги в общността. Те се обединиха около посланието, под знака, на което преминава световният ден на социалната работа тази година: Ubuntu – „Аз съм, защото ние сме!” Доцент д-р Росица Михайлова говори за смисъла на посланието и неговите корени в Африка. Участниците бяха подготвили плакати и рисунки, свързани с темата на Световния ден на социалната работа тази година. Úbuntu: "Аз съм, защото сме". Това е първата тема от Глобалната програма за социална работа и социално развитие от 2020 до 2030 г. за укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност. От къде идва посланието?  „Ubuntu“ произхожда от коренното население на Южна Африка и е популяризирано по целия свят от Нелсън Мандела. Ubuntu - „Аз съм, защото сме“ е дума, концепция и философия, която резонира с перспективата за социална работа за взаимосвързаността на всички хора и тяхната среда.
Сайтът на ООН-Туркменистан посочи приноса на ИСДП
Сайтът на ООН-Туркменистан посочи приноса на ИСДП Сайтът на ООН-Туркменистан съобщава, че 45 специалисти по социална работа, назначени от Министерството на труда и социалната защита на Туркменистан, са тръгнали за двумесечна полева работа във всички региони на Туркменистан след успешно приключване на поредното интензивно обучение, предоставено от ПРООН. "Обучението допринесе за овладяването на основните теории за социална работа и повиши техните професионални умения и компетенции. Специалистите по социална работа бяха обучени от националните обучители, успешно завършили втория етап на онлайн обучение на обучители по социална работа проведен от българския Институт за социални дейности и практики ИСДП." - се казва още в съобщението. You can read the full text of the message here: https://turkmenistan.un.org/en/105934-social-work-specialists-set-two-month-field-work-after-foundational-training
Децата посещаващи КСУДС - Шумен получиха подаръци
Децата посещаващи КСУДС - Шумен получиха подаръци Благодарим на хората, които се включиха в кампанията „Едно дете чака магия" и зарадваха децата посещаващи КСУДС - Шумен с книги! Кампанията се провежда в рамките на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи в партньорство с Национална мрежа за децата и с подкрепата на Experian. „Едно дете чака магия" - кампания, сътворена от стотици сърца, които изпратиха книжки на деца, които нямат възможност да прегърнат и прочетат свои любими книжки и да се срещнат с вълшебните герои в тях. "Всяко пето дете в България няма книжки, подходящи за неговата възраст", споделят организаторите на Кампанията. Вълшебни магьосници за децата на Комплекса за социални услуги станаха десетки добри хора. Пет любими книжки вече са при своите нови притежатели, а още 13 очакват своя сбъднат подарък. Огромно „Благодаря!“ от нас и от тях!
15 ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ШУМЕН - ЮБИЛЕЕН ДОКЛАД
15 ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ШУМЕН - ЮБИЛЕЕН ДОКЛАД 15 ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ШУМЕН ЮБИЛЕЕН ДОКЛАД Петнадесет години следваме мисията си да бъдем полезни на хората, които се нуждаят от подкрепа за да се справят с житейски трудности, да сме до тях, с тях, търсейки достатъчно добри отговори за добруване на децата и техните семейства, основани на техните права, на принципите на равенство, солидарност и социална справедливост . Петнадесет години следваме и мисията за професионализиране социалната работа с деца и семейства, за развитие на познанията, които да са ни опора на уменията в работата, за издигане на статута на социалния работник, на помагащия специалист. Нашите приоритети през последните години: Превенция на раздялата на децата и техните семейства Гъвкавост и отвореност на услугите към нуждите на потребителите, в зависимост от индвидуалната им оценка, стимулиране участието на хората при подобряване качеството на услугите в КСУДС Гарантиране достъпа до услугите на комплекса и посредством мобилност и интегриран подход Постигане на промяна в живота на хората, дошли при нас, чрез осмисляне и разбиране на природата на трудностите, откриване и мобилизиране на своите възможности за справяне, откриване на на смисъла и значението на това, което правим заедно с клиента за самия клиент Задълбочване на концептуализирането на работата, осмислянето и връзката между теория и практика, мястото на специалиста, избора на подход и техника за работа по конкретния случай. Пълния текст на доклада може да прочетете в прикачения файл
Специализираното помещение
Специализираното помещение "синя стая" към ДЦЗП "Зона заКрила" Шумен получи дарение от деца С нов облик посреща началото на учебната година специализираното помещение "синя стая" към ДЦЗП "Зона заКрила" Шумен. Центърът получи дарение от проведения през месец март благотворителен базар "Деца помагат на деца" от ЦПЛР- ОДК "Атанас Стоянов" - Шумен. С дарените средства бе подновена апаратурата, осигуряваща връзка между двете помещения на стаята, обновено бе и венецианското огледало, осигуряващо спокойствие и сигурност на децата, които са станали свидетели на престъпления или самите те са пострадали от насилие. Подменено бе и част от оборудването, което да подсигури приветлива среда близка до семейната обстановка. Благодарим от сърце за жеста на всички деца и техните ръководители, които допринесоха за каузата на Доброто.
Приключи изпълнението на проект „Ключ към бъдеще”
Приключи изпълнението на проект „Ключ към бъдеще” Приключи изпълнението на проект „Ключ към бъдеще”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.009-0055-С01 с Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган. Децата, обхванати в проектните дейности бяха 148 от 12 резидентни услуги на възраст от 7 до 18 години. В проведено проучване сред децата след приключване на проекта, те споделиха, че в най-голяма степен харесват в груповите занимания това, че разговарят и споделят по предложените теми, както и, че част от заниманията са извън мястото на живеене в услугата, че след участието в програмите разбират себе си по-добре и по-добре могат да изразят чувствата си, някои от децата споделят, че се е повишила мотивацията им да учат и имат по-ясни планове и мечти свързани с бъдещето. Децата-участници в проектните дейности отбелязаха празнично приключването на Ваканционната програма в градовете Шумен и Стара Загора. В събитията участваха всички децаq включени в проектните дейности, родители, екипи на услугите, експерти и гости. Това бе мястото, в което децата чрез интерактивни дейности представиха своите преживявания по време на проекта. На всяко дете бе връчен сертификат за участие в проект „Ключ към бъдеще” и тениска и бутилка с логото на проекта и книжка „Ключ към бъдеще”. Директорите на услугите също бяха поздравени и всяка услуга получи благодарствена грамота за доброто партньорство. След приключване на проекта и направен анализ на дейностите, можем да кажем, че  има тенденция на положителни промени у децата, участници в проектните дейности сред които: подобрени умения за общуване с връстници и създаване на нови приятелства; по-добро приобщаване към средата; подобрени умения за общуване с възрастните; по-ясни планове за бъдещето; изграждане на по-близки и доверителни отношения с експертите по проекта; опознаване на културни и природни забележителности; придобиване на нови знания; повишена мотивация и проактивно поведение за участие в дейностите; спазване на договорености и правила; повишено самочувствие и умения за себепредставяне; подобрени социални умения за: грижа за себе си и външния вид, взаимопомощ, вземане на решения, предвиждане на рискове и действия за намаляването им.