Събития

„Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград
„Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград „ВЪЗРАСТНИТЕ МОГАТ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ, НО НИЕ, ДЕЦАТА, РЕШАВАМЕ ДАЛИ ИСКАМЕ ДА СЕ ПРОМЕНИМ ИЛИ НЕ“ - ОБСЪЖДАНЕ НА НАСИЛИЕТО МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ И НОРМИТЕ В БЕЛГРАД „Всички различни, но всички равни” - среща по проект REVIS в Белград Екипът по проект Ревис най-накрая имаше шанса да организира среща в Белград на 10-11 ноември 2022 г. Въпреки че до този момент срещите се провеждаха онлайн изпълнението и сътрудничеството по проекта вървят гладко благодарение на активното ангажиране на всички участващи партньори и заинтересовани страни, личната среща доведе до значителна добавена стойност за бъдещите дейности на REVIS и партньорството. Координаторите и експертите по проекта присъстваха на дългоочакваното двудневно събитие, имаше участващи от Brave Phone Хърватия, Terre des hommes Румъния, Институт по социални дейности и практики България, Terre des hommes Унгария и домакините от  Център за младежка интеграция- партньор по проекта, които посрещнаха екипът с топлота и превъзходна организация. Беше организирано посещение в основното училище „Йован Йованович З май“, където екипът на проекта можеше да обмени опит с фасилитатори и деца, включени в дейностите на REVIS. Въздействието на дейностите по проекта изглежда значимо за децата, както те казаха, а избраните от тях ключови послания са видимо споделени с цялата училищна общност, което показва тяхната активна ангажираност. Вдъхновени от проекта, ключови послания бяха избрани и изписани на училищните стълби от децата, а също така беше проектирана и нарисувана от тях великолепна рисунка в училищния двор, придружена с основно послание за ключовите ценности, които трябва да се следват в ежедневието. По време на разговора младеж заяви, че колкото и да е важна ролята на възрастните, училищния персонал в борбата с насилието, наистина решението за промяна на отношението и поведението към другите може да дойде само от самите деца. „Не е трудно да си добър Нека лошите дела намалеят Няма нужда да криете какво е добро поведение Човек трябва да уважава другите Много обичам хубавите думи Не е трудно да се каже: Благодаря; Извинете ме; Моля те; Помогни си" „Разпространявайте любов, толерантност и знания“ В Гимназията по графика и медии младите хора, участващи в проекта REVIS, избраха като най-важна идея „Всички различни, но всички равни”, за да развият своите невероятни творчески творби и да ги покажат в рамките на изложба с ентусиазъм и истинска вяра в значението на равенството на всички нас. В средното училище също беше организиран впечатляващ дебат от младите хора, демонстриращ фундаменталната необходимост от дискусия и критично мислене още в ранна възраст. Малките групи предварително идентифицираха някои теми от решаващо значение за тях, като например полови норми, дискриминация въз основа на пол и сексуална ориентация, значение на равенството, финансови ограничения срещу реализиране на мечти в живота и показаха тези теми на ръчно изработени плакати, след което накратко обясниха своите концепции пред публика, съставен от съученици, учители, училищно ръководство и персонал на проекта REVIS, последван от открит и интензивен дебат на млади хора, споделящи своите идеи с уважение. Проектът REVIS наистина има общата цел да ангажира и овласти децата и младите хора да действат като социално влиятелни и носещи промяната в отговор на насилието между връстници чрез промяна на социалните и полови норми и също така усилията на училищния персонал чрез дейностите по проекта, бяха ясно забелязани по време на тези срещи в двете училища. Събитието продължи с вътрешна среща за координация на проекта на екипа на проекта REVIS, обсъждане на дейностите, извлечените поуки от изпълнението и мозъчна атака относно бъдещите дейности и перспективи на проекта, като заключителната конференция в Будапеща, стратегии за застъпничество и устойчивост от резултатите от проекта.    
СУ
СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен, бе домакин на регионална среща по проект REVIS "Промяна на социалните норми, водещи до насилие в училище" „След като се запознахме с признаците на насилие и отражението на социалните норми върху поведението в училище по време на нашите занятия, ние се научихме по-лесно да го разпознаваме.“  Решихме да създадем пространство, в което децата да могат да общуват в неконфликтна среда, да практикуват неконфликтни форми на поведение, да научават повече за позитивното общуване  и как да преодоляват социалните и половите норми и поведение, водещи до насилие. На 30.11.2022 г. СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен, бе домакин на регионална среща по проект REVIS "Промяна на социалните норми, водещи до насилие в училище". Гости на събитието са партньорите ни от ИСДП, директори и представители на образованието и социалните услуги в община Шумен и ученици, учители и родители от СУ "Сава Доброплодни".   Срещата беше под надслов Панаир на идеите, които учениците от СУ "Панайот Волов" и СУ "Сава Доброплодни" са разработили като предложение за проект за промяна на нормите водещи до насилие в училище и как може да създадат позитивна среда в него; какви стъпки екипът е преминал до момента - какво се е получило добре и какви предизвикателства са срещнали, какви уроци са научили; интерес и реакции от другите ученици; обратна връзка от ученици, учители и родители. Екипите от двете училища представиха идеите си и заедно с представители на местната общност, директори, учители, психолози и родители дискутираха как може вредните норми, агресивното поведение и взаимоотношенията между децата да бъдат променени, което ще създаде позитивна и безопасна среда в училище, където децата имат принадлежност, грижа един за друг и добро отношение. На срещата двете училища представиха инициативите си в рамките на проекта по темата за тормоза и насилието в училище и идеите си за създаване на добър климат и взаимоотношения              Инициативата на училище СУ "Панайот Волов", която е по идея на ученици от 10А и 10Б клас с ръководители Димитрина Захариева и Стилиян Николов, цели създаването на позитивно училищно пространство (изграждане на беседка в двора на училището или кът за отмора в училищните фоайета) под наслов "Клуб на поколенията". През следващите месеци предстои реализирането ѝ от учениците.    Инициативата на училище „Сава Доброплодни“ е създаване и оформяне на пространство, в което децата да могат да общуват в неконфликтна среда, да практикуват неконфликтни форми на поведение, да научават повече за позитивното общуване  и как да преодоляват социалните и половите норми и поведение, водещи до насилие.  Екип от ученици от 6. д клас ще работият заедно с учениците от 10. и 12. клас с профил „Изобразително изкуство“, ръководството на училището, педагогическите съветници, родителите и учителите.  Проектът се провежда в четири държави, а в България се ръководи от Институт за социални дейности и практики. По него в продължение на година се подготвяха ученици, учители, психолози и педагогически съветници от 12 училища в България.  Целта на проекта е справянето с агресията между подрастващите в училище и е финансирана от Европейската комисия       На снимките от събитието се виждат: любезните домакини - директорът на СУ "Панайот Волов" г-жа Росина Инджева, учителите Димитрина Захариева и Стилиян Николов, ученици от 10А и 10Б клас партньорите ни от СУ "Сава Доброрлодни" - директорът г-жа Албена Иванова-Неделчева, педагогическите съветници - Румяна Буковалова, Бистра Тодорова, и ученици от 6Д клас ръководителите по проекта от ИСДП - Звездица Ковачева, Борислава Гицова, Хермина Емирян Директорът на КСУДС Шумен - Венета Господинова Родители
Процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект
Процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект "Достъп до справедливост" ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:Осигуряване на комуникация, информация и публичност по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост", която се основава на интегриран подход. Срокът за кандидатстване е до 17.00 часа на 05.12.2022 г. Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове. За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО Съдържание Доставчиците на социални услуги са изправени пред редица предизвикателства, свързани с прилагане на Закона за социалните услуги и приложимата подзаконова нормативна рамка. Социалната услуга ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО е част от комплекса от дейности за подкрепа на деца, млади хора, семейства и лица в уязвима и рискова ситуация, които имат потребност и желание да ползват социални услуги. Институт по социални дейности и практики има дългогодишен опит в предоставяне на застъпнически дейности и придружаване на деца и семейства, придобит в директната работа с деца жертви и свидетели на насилие, деца в конфликт и контакт със закона, деца в родителски конфликти и техните семейства. Опитът ни се базира на теоретично познание и е интегриран в множество издания, публикации и наръчници по темата. Бихме искали да споделим нашия опит и разбиране по темата ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, като за целта създадохме обучителен модул, представящ същността на социалната услуга, цели, основни дейности и начини за реализирането им от екипите на социалните услуги. Обучителната програма е изцяло с практическа насоченост и включва работа по конкретни случаи, изведени от практиката, примери за успешни интервенции и предизвикателства. Продължителност 10 учебни часа, от които: 8 ч. присъствени онлайн и 2 ч. самостоятелна работа. Участници Обучението е предназначено за професионалисти, които работят в социални услуги, доставчици на социални услуги, експерти от общински и областни администрации, дирекции Социално подпомагане и др. График, 2022 г. 28 октомври   Срок за ранно записване 04 ноември   Краен срок за записване на участниците 08 ноември   Получаване на програма, материали, указания за участие 9 ноември 13.30-17.00 4 учебни часа Присъствено обучение онлайн: Въведение в темата. Нормативни основания. Основни понятия и как те се отнасят към нашата работа. Цели на социалната услуга Застъпничество и посредничество. Методика и организация на застъпничеството. Практическа работа. 9 ноември-10 ноември 2 учебни часа Самостоятелна работа 10 ноември 13.30-17.00 4 учебни часа Присъствено обучение онлайн: Дейности по застъпничество и посредничество като част от работата по предоставяне на услугата. Практическа работа. Удостоверяване Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции в обучението Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 140 (сто и четиридесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 120 (сто и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация 110 (сто и десет) лв. без ДДС за всеки участник Таксата се заплаща по банков път.  Банкови данни: Обединена българска банка АД  IBAN: BG37UBBS80021020198450  BIC/SWIFT: UBBSBGSF Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес:https://forms.gle/cSwJoZ7Qpd9wTHuW6. Записване За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
ИСДП е един от учредителите  на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие.
ИСДП е един от учредителите на новата Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие. През ноември 2020 г. деца и младежи в Европа бяха попитани какво означава за тях правосъдие, подходящо за децата, и какво искат да видят включено в настоящата стратегия на ЕС за правата на детето. Те споменаха с недвусмислени думи: „съдебна система, която разбира нуждите на детето“; „съдебна система, в която детето е активен участник, а не просто пасивен субект“; „съдебна система, която не е за детето, а с детето“; „система, в която едно дете се уважава“. Уважение, активно участие, равенство, разбиране, ориентирано към нуждите, сътрудничество. Основните ценности са изразени в тези думи, които трябва да вдъхновяват всяка намеса на практиците, работещи с деца, както и всяко изявление, направено от политиците, когато вземат решение за политики и закони, които влияят на живота на децата. Това резонира особено в тези несигурни времена, засягащи децата поради пандемията, войната в Украйна и изменението на климата. 19 организации от 17 европейски страни, през април 2022 г. се вслушаха в децата и младите хора и си поставиха за цел да превърне думите им в реалност. Така бе учредена Европейска мрежа за приятелско към детето правосъдие (CFJ-EN),  като един от съучредителите и активен участник е Институт по социални дейности и практики.  Имаме обща визия и споделена мисия: свят, в който правосъдните системи са адаптирани към нуждите, силните страни и уязвимостта на децата и гарантират защитата и изпълнението на всички права на децата. CFJ-EN се ангажира с тази мисия, като предоставя динамично и интерактивно пространство на своите членове, изгражда мостове с други мрежи и съюзи, тясно си сътрудничи с ключови регионални институции, а именно Европейския съюз и Съвета на Европа, и споделя обещаващи практики и предлага иновативни начини за работа с деца, които са в контакт с правосъдните системи, независимо дали в наказателни, граждански или административни производства. Споделяме идеята, че всички действия и застъпнически политики на организациите-членки на CFJ-EN в съответните си европейски страни ще допринесат така че правосъдието, ориентирано към децата, не е само пожелателно мислене, а солидна реалност.  
Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS
Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS Настоящото техническо задание е изготвено в съответствие с Вътрешни правила на Сдружение „Институт по социални дейности и практики” за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ. Позиция: Консултант ( за юридически и физически лица ) Период на изпълнение на услугата: април-декември 2022г Продължителност на предоставяне на услугата: приблизително 12-15 работни дни Краен срок за кандидатстване за позицията: 05 май, 2022 г. Институт по социални дейности и практики Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, работеща повече от 20 години, за гарантиране зачитането на правата на децата в България, като участва в разработването на политики за деца и семейства, предоставя социални услуги за деца и семейства, разработва и прилага програми и дейности за професионална подкрепа  на специалисти работещи с деца от социалната сфера и образованието. През 2020 г. нашите програми и дейности подкрепиха 1 465 деца и семейства чрез информиране, психосоциално консултиране, посредничество, терапевтична работа, обучения. Нашите ключови дейности включват: Разработване и реализиране на социални услуги, разработване и внедряване на нови програми, методи, техники и средства за социална работа. Проектни дейности в областта на закрила правата на детето и практиките на социалните дейности. Провеждане на изследвания и експертни оценки на политики, стратегии и практики в социалната  сфера. Организиране и провеждане на тематични конференции и семинари, разработване и разпространяване на информационни и методически материали, партниране и сътрудничество в разработването и реализирането на проекти и програми с други институции и организации в страната и чужбина, международен обмен на опит със сродни организации. Относно Проект REVIS ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия стартираха двугодишен проект, финансиран от ЕС, озаглавен „ REVIS: Отговор на насилието от връстници сред деца в училища и съседни места “. Стартирал през януари 2021 г., проектът се изпълнява в партньорските държави с цел:  предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници сред децата в училищата чрез трансформиране на социалните и полови норми и поведение.  създават пространство за децата да се противопоставят на социалните и полови норми, които водят до насилие от връстници, и да станат създатели на промяна, способни да разработят устойчиви решения, които се справят с насилието.  Дизайнът на проекта се основава на регионално изследване, проведено през 2020 г. от фондация Terre des hommes и нейни партньори относно това доколко дълбоко вкоренени социални и полови норми водят до различни видове насилие срещу деца в училищата и как се проявява това насилие. Въз основа на констатациите и препоръките от това регионално изследване, проектът REVIS разработи специална учебна програма, фокусирана върху насърчаването на положителни норми и оспорване на вредното поведение. Проектът ангажира десет училища във всяка от четирите държави и обучи обучители и фасилитатори от целевите училища въз основа на специално адаптираната учебна програма. Училищните фасилитатори провеждат дейности с деца и млади хора (около 400 във всяка страна) за предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници в и около училищата и образователната среда  както и децата имат възможност да се справят с проблема чрез собствени решения.    Цели на консултанската услуга В рамките на Работен пакет 3 – Дейности с участието на деца + разработване на проект – с участие и ръководство на децата, ще бъдат изследвани и определени възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и как да се противопоставят на бездействието от страна на другите. В проекта това се нарича участващо изследване в действие. Процесът на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) за противопоставяне и реакция на насилието ще се осъществи с децата и това ще доведе до разработването на идеи за намеса и реакция на насилие, които да бъдат реализирани от децата и младите хора. Във всяка от партньорските държави ще се подберат най-успешните прототипи, които ще бъдат финансирани безвъзмездно, за да се реализират от децата в съответните училища.  ИСДП търси външен консултант, който да подпомогне децата и младите хора да изследват насилието в училищата и да разработят прототипи (проекти) за противопоставяне на насилието, както и да ги реализират. Обхват на консултанската услуга Основните задължения на консултанта са: Адаптиране и разработване на Модел на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) – подход, базиран на решения с участие на децата, за да им помогне да разработят своите иновативни идеи и да пилотират/реализират своите проекти; Проектиране и предоставяне на подходящи за децата творчески дейности и упражнения за всяка фаза от процеса на мислене на проекта; Проектиране и провеждане на 2 дневен обучителен семинар с участието на 20 деца и 10 фасилитатори  за идентифициране на възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и преодоляване на бариерите от бездействието на другите. Семинарът включва две основни теми: методология на изследване  (стъпки, които трябва да се предприемат, изследователски инструменти) и идентифициране на насилието; разработване на идеи и проекти  и решения за реализирането им. Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на участващото изследване в действие в техните училища с участието на децата-изследователски работилници.  Участие в поне една изследователска работилница с деца в целево училище. Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на работилници в училищата за разработване на прототипи (проекти). Така консултантът ще: разбере възгледите на младежите и ще подкрепи процеса на задълбочаване на знанията, свързани с насилието от връстници сред децата и нормите, основани на пола; насочва младежите да дефинират нуждите и проблемите, идентифицирани от тях; подкрепи идеите и предложените иновации на децата и младите хора и ще подпомогне избора на най-добрите. предостави техническа подкрепа за това как да се представят/развият  прототипите/ проектите, следвайки предложените стъпки и структура. помогне на децата и младите хора да реализират своите прототипи/проекти и да внедрят своите решения. Профил на консултанта:  Познания за закрила на детето, насилие над деца с акцент върху насилието и тормоза между връстници, в училищна среда, най-добри практики за осигуряване на детско участие и техники за детско участие; Познания и опит в адаптирането и разработването на методологии за изследване в действие и модели на мислене за проектиране, които ще отговарят на специфичните цели на проекта REVIS ( Доказателства за съответната подобна извършена работа) Познаване на инструментариуми и методологии за участие на децата (напр. https://childhub.org/en/child-protection-multimedia-resources/participative-methodologies-children-and-youth ) Добро познаване на изследователски методологии За да кандидатствате:  Заинтересованите лица се приканват да представят следните документи на български език в срок до 17.00 ч. на 05 май, 2022 г:  Автобиография на лицето, ако кандидатът е физическо лице или автобиографии на лицата, които ще осъществят консултанската услуга, ако кандидатът е юридическо лице с препратки към подобен опит Мотивационно писмо Техническа оферта, която съдържа: работен план, график на дейностите (макс 5 страници) Ценова оферта, която съдържа: обща цена на услугата, брой работни дни, цена за един работен ден в лева и евро с посочено ДДС, ако е приложимо. В цената на услугата се включват всички разходи за изпълнението й, включително пътувания, настаняване и др. Документите за кандидатстване се представят в електронен формат на адрес: b.gitsova@sapibg.org и са придружени със следното наименование на електронното писмо:  „REVIS, кандидатстване за консултант, вашето име и фамилия“ Моля, имайте предвид, че само с избраните кандидати ще се свържем. Всяка молба, получена след крайния срок, няма да бъде разглеждана. За допълнителна информация: Борислава Гицова, b.gitsova@sapibg.org, тел:0895525868
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ
Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ Продължителност: 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа. Всеки модул включва присъствено обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули. График, 2022 г 31 март   Срок за ранно записване 07 април   Краен срок за записване на участниците 12 април   Участниците получават материали и указания за включване в обучението 14 -16 април - онлайн   Модул I Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна. Април-май 16 часа Самостоятелна работа М. Май - онлайн (последна седмица по договаряне с групата)   Модул II Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.   Май-юни 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юни - онлайн (четвърта или пета седмица по договаряне с групата)   Модул III Супервизия и консултиране. Юни-юли 24 часа Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор. М. Юли - онлайн (трета или четвърта седмица по договаряне с групата)   Модул IV Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.   29 юли   Краен срок за приключване на обучението и сертифициране Участници: Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието. Удостоверяване: Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии. Цена и заплащане: Такса за участие в един модул Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 7 дни преди започване на обучението по модула. 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС Заплащане на цялата сума за 4-те модула преди крайния срок за записване 650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 1 модул преди срока за ранно записване 160 (сто шестдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса за 4-те модула преди срока за ранно записване 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ
Предстои обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП ще проведе обучение на тема: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ Продължителност: 40 учебни часа, от които: 32 ч. присъствени онлайн и 8 ч. самостоятелна работа. График, 2022 г. 25 март   Срок за ранно записване 04 април   Краен срок за записване на участниците 06 април   Получаване на материали и указания за самостоятелна работа   06-10 април 8 учебни часа Изпълнение на самостоятелната работа 11-14 април 16 сесии, 32 учебни часа Присъствено обучение онлайн със следните модули: 11.04. - МОДУЛ 1 Индивидуална оценка. Междуинституционално взаимодейстие. Законодателство.  12.04. - МОДУЛ 2 Детско развитие. 13.04. - МОДУЛ 3 Разпит и изслушване на дете. NICHD Protocol. 14.04. - МОДУЛ 4 Практическа работа – изготвяне на индивидуална оценка, подготовка на детето, провеждане на разпит/изслушване. Участници: Обучението е предназначено за специалисти, които работят по  случаи на деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в родителски конфликти и се нуждаят от специфични компетенции как да подкрепят осъществяване на разпита и изслушването за целите на правосъдната система. Удостоверяване: Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява компетенциите му за осъществяване на специализирана подкрепа за изслушвания и разпити на деца в синя стая по утвърдена методика. Първите 3 изслушвания могат да се осъществят под супервизия на експерт от нашата организация с оглед гарантиране безопасността и спазване на изискванията (услугата се заплаща допълнително). Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 290 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 270 (двеста и седемдесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация Отстъпка по договаряне Таксата се заплаща по банков път. Банкови данни: Обединена българска банка АД IBAN: BG37UBBS80021020198450 BIC/SWIFT: UBBSBGSF Сдружение ИСДП Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес   Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище
Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище В периода от декември до март Институт по социални дейности и практики в партньорство с 86 ОУ "Св. Климент Охридски"и ОУ „Св. Кирил и Методи“ гр. Ловеч пилотираха програма за „ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“.  Програмата е разработена от Международен институт за правата и развитието на детето в рамките на проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст”, който обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето. Програма е разработена, така че да отговаря на реалните нужди и контекста в различните населени места и училищна среда, в които тя ще се пилотира и прилага, както и за да се осигури нейната устойчивост и последващо прилагане в другите 8 училища партньори. Учениците са равностойни участници в процеса на промяна, тъй като феноменът на насилието в училищата засяга най-пряко самите деца. Обръщаме се към децата, тъй като те най-добре знаят какъв е проблемът и какви могат да бъдат потенциалните му решения. За това дейностите са насочени към активното включване на децата и следване на тяхното мнение. Пилотните  училища имат различен контекст в средата и общността, което дава възможности за приложението на методологията. Програмата е добре структуриранае в 4 модула следвана от интерактивни дейности с участието на децата. Пилотирането дава възможност да се пробира на практика приложението й и по този начин да се направи транзит към другите училища, където ще се прилага.
Подкрепа за украйнските бежанци
Подкрепа за украйнските бежанци Институт по социални дейности и практики като лицензиран доставчик на  социални услуги има вече 20 години опит в предоставянето на социални услуги на деца и семейства. Изразяваме съпричастност по отношение на бежанската криза от войната в Украйна. В  тази връзка информираме, че екипите ни от психолози и социални работници в гр. София имат възможност и готовност за предоставяне на почасови услуги за деца и родители бежанци на руски и английски език, както следва:   -Кризисна интервенция -Информиране и консултиране за права -Информиране и консултиране на деца и родители; -Застъпничество и придружаване пред различни институции и организации; -Психологическа подкрепа; -Групови програми за деца за социални умения и за подкрепа и „Арт-ателие“ ;   Можете да ни намерите от понеделник до петък от 9 до 19ч. на следните адреси:   Гр.София Ул.“Пиротска“ № 175 Център за обществена подкрепа Телефон 02/9204238, лице за контакти лице за контакти : Янита Петрова тел.0895522461 E mail; sapi_slaveykov@abv.bg и  cop_nadejda@abv.bg   Гр.София Ж.к.“Надежда“ – 1част Ул.“Сава Филаретов“ № 23 Телефон  02/936 10 26, 0895522461 лице за контакти : Янита Петрова