Здравословен начин на живот

Здравословен начин на живот

 През м. септември и м. октомври екипът на КСУДС Пазарджик реализира кампания за здравословен начин на живот. Кампанията е насочена към ученици в началните класове на обучение,

като цели да запознае децата със здравословното хранене, както и необходимите продукти водещи до здравословното им израстване. За организирането и осъществяването на заложените дейности в кампанията, наши партньори бяха две училища на територията на гр. Пазарджик. Това са СОУ „Георги Бенковски" и ОУ „Св. Климент Охридски". Беше проведена среща с директорите на двете горепосочени училища, в която среща бяха представени целите на кампанията, както и аудиторията към която е ориентирана. В тази връзка бяха определени и съгласувани дати, в които да бъдат реализирани информационни срещи на ученици от първи до четвърти клас. Срещите се водят от специалисти на КСУДС и са изнесени на територията на училищата. Заниманията преминават предимно в игри, кръстословици, гатанки, работа по казуси и др. като в края на всяка среща участниците получават плод или зеленчук, подарък за активното участие!