Здравни специалисти, здравни медиатори и социални работници заедно на семинар в Шумен

Здравни специалисти, здравни медиатори и социални работници заедно на семинар в Шумен

           Социални работници от КСУДС – Шумен участваха в работен семинар на тема „Здравно – образователни форми и методи на работа с млади хора на възраст 7-25 години в Област Шумен”.

Семинара се проведе на 13 юни, 2012 година и бе организиран от специалистите на Семейно – консултативен център  - Шумен /СКЦ/.

       В началото на форума, екипът на СКЦ представи обхвата на дейност и услугите предлагани от Центъра. Другите теми поставени на семинара бяха свързани с превантивната работа по социално значими заболявания и зависимости; здравно – образователната дейност на РЗИ. Интерес предизвика дискусията, свързана със специализираната превантивна и информационно – помагаща дейност, осъществяване в три учебни заведения в Шумен с концентрация на ученици от ромския етнос, както и работата на здравните медиатори в ромската общност по проблемите на  здравната просвета.