Завърши ателието ,,Вече съм голям"

Завърши ателието ,,Вече съм голям

  На 28.07.2010г. /сряда/ от 10.30 часа се проведе последното занятие на ателието „Вече съм голям" в Комплекса за социални услуги в Пазарджик. Ателието се провеждаше през целия месец юли.

В него бяха заложени четири сесии, като сесиите се провеждаха всяка сряда от 10.30 до 12.00 часа. Заключителната сесия се проведе на голямата тераса на Комплекса. Водещите бяха подготвили за участниците много игри, практически упражнения, а за накрая за всеки един от тях имаше и почерпка. Предварително бяха изработени и грамоти за взето участие и проява на ентусиазъм по време на провеждането на ателието. Грамотите бяха раздадени в края на проведената сесия.