Заседава Комисията по детето към Община Шумен

Заседава Комисията по детето към Община Шумен

Заседава Комисията по детето към Община Шумен

На 19 май 2010 година Комисията по детето към Община Шумен подкрепи кандидатурите на 4 приемни

семейства.

Социалните работници от Областния център по приемна грижа представиха приемните родители, тяхната мотивация и професионални профили. Членовете на Комисията имаха възможност да се запознаят с всяко едно от семействата и да зададат своите въпроси.