Започна нов етап от Кампанията за Приемна грижа

Започна нов етап от Кампанията за Приемна грижа

Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик, съвместно с ОЗД-гр. Пазарджик стартираха поредния етап от Кампанията за набиране на приемни родители.

Партньорско участието този път в кампанията взима и Движението на българските майки. Кампанията е насочена към жителите на Община Пазарджик, като се цели да се информира обществеността за видовете приемна грижа и начините за кандидатстване за приемни семейства.

На 13.09.2007г. към КСУДС - гр. Пазарджик стартира ново обучение за приемни родители.