Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик

Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик

На 26.08.2011г. от 10.30 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе тържество по повод закриване на летните ателиета от Ваканционна програма 2011.

 

На тържеството участие взеха деца от Центъра за настаняване от семеен тип Пазарджик и деца, ползващи социални услуги към КСУДС Пазарджик.

На участниците бяха подготвени занимателни игри, в които всеки един от тях имаше възможността да вземе участие. Раздадени бяха и символични подаръци за активно участие в работните занятия на ателиетата по интереси и груповата програма.

Във Ваканционна програма 2011, която КСУДС организира за поредна година през летните месеци юни, юли и август, се реализираха 4 ателиета по интереси и една групова програма, които имаха за цел да стимулират интересите и заложбите на децата в различните области:

· Ателие "В света на музиката и танца"

· Ателие "Вълшебна работилница"

· Ателие „Веселата маса и нейната украса"

· Ателие „Театрално лято"

· Групова програма по Училищна подкрепа.

Общият брой на участниците е 31 деца, 26 от тях се включват в груповите програми с подадена молба или с насочващо писмо от друга организация за участие във Ваканционна програма 2011, а останалите 5 деца ползват социални услуги към КСУДС Пазарджик и се включиха в работните занятия като част от подкрепата в работа по случай.