Заключителна среща в Пазарджик отностно приключването на националната кампания по приемна грижаа среща в Пазарджик отностно приключването на националн

Заключителна среща в Пазарджик отностно приключването на националната кампания по приемна грижаа среща в Пазарджик отностно приключването на националн

   На 27.05.2010г. се проведе среща във връзка с приключването на национална кампания по приемна грижа. Организатор на срещата беше Отдел "Закрила на детето" гр. Пазарджик.

Участие на пресконференцията, която се проведе на територията на комплекса, взе екипа по „Приемна грижа" към КСУДС гр. Пазарджик, приемни семейства и представители на О"ЗД".