Въвеждащо обучение по Резилианс се проведе на 24 – 25 февруари 2011г.

Въвеждащо обучение по Резилианс се проведе на 24 – 25 февруари 2011г.

На 24-ти и 25-ти февруари 2011г. в главния офис на Сдружение,,Институт по социални дейности и практики'', гр. София, ул. ,,Княз Борис I "№78, се проведе въвеждащо обучение по Резилианс с колеги от Асоциация Родители,

Театър Цвете и Национална мрежа за децата. Обучението води доц. Нели Петрова-Димитрова.

Участниците високо оцениха новия за тях подход като добър инструмент за превенция на насилието и интервенция при по-тежки случаи от работата им. Част от споделените мнения са, че работата с подход Резилианс и изобщо запознаването с него ни прави по-възприемчиви към идеята да имаме доверие в устойчивостта на преживелите криза, а също така и към това да посрещнеш човек като цялостна личност, а не само през проблема, който го е довел до теб. Обучението даде възможност, мислейки през призмата на резилианса, да се подложат един на друг конкретни решения за конкретни, текущи казуси от практиката на всеки. Затвърди се убеждението, че подход Резилианс позволява място на среща и взаимна работа на всички "актьори" за мобилизиране ресурсите на средата.

Срещата с колегите завърши в дух на споделена удовлетвореност от възможностите за бъдещи общи проекти и съвместни дейности. Благодарим им!