Въвеждащо обучение на доброволци

Въвеждащо обучение на доброволци

 На 25.02.1010г. в Центъра за обществена подкрепа на ул."Пиротска"№175 се проведе въвеждащо обучение на доброволци, които имат желание да работят в интерес на децата заедно с професионалистите от Центъра.

Психолог и социален работник запознаха присъстващите с темата за особеностите и потребностите на децата от специализираните институции, както и с услугите, предлагани в Центъра за обществена подкрепа. Обучението се проведе с активното участие на доброволците, като същите заявиха желание да участват в бъдещи специализирани модули.