Втори брой на бюлетина на Резилианс ресурсен център

Втори брой на бюлетина на Резилианс ресурсен център

В броя можете да намерите информация за актуални събития, представяне на практики в страната и чужбина посветени на превенцията; нова книга в бибилотеката на центъра .

 

Можете да получите бюлетинът в Ресурсния центъра или  в електронен вариант от страницата.

Очакваме вашита обратна връзка и  предложения за актуални и интересни теми за следващия брой.