Втора национална среща на екипите на ИСДП и партньори

Втора национална среща на екипите на ИСДП и партньори

На 20.12.2007 г. в хотел "Снежанка" – Пампорово, се проведе Втора национална среща на екипите, работещи с деца и семейства, както и представители на партньорски организации, РДСП, ОЗД, ДСП и Общини, на тема "Приемната грижа – нова перспектива за деца в риск".

 

Участниците от всички екипи от София, Нови Пазар, Плевен, Разград, Шумен и Пазарджик представиха своите практики и споделиха своя опит и предложения за повишаване на качеството и ефективността на Приемната грижа.