Втора международна конференция

Втора международна конференция

Институт по социални дейности и практики в партньорство с Министерство на правосъдието организира Втора Международна конференция ”Виктимизация на деца. Измерения и превенция”.

Специални участници на Конференцията бяха Заместник-министърът на Правосъдието Велина Тодорова, която представи стъпките за реформа, залегнали в Националния План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020); заместник-председателят на Държавна агенция за закрила на детето Даринка Янкова; д-р Ану Аромаки-Стратос - психолог от университетска болница в Турку (Финландия) и професор Жан-Пиер Портоа (Белгия).  
По време на конференцията бяха представени национални и европейски политики и практики по отношение на превенция на насилието над деца в институции, и дружелюбно към детето правосъдие.
Конференцията беше организира под патронажа на Министерство на правосъдието с финансовата подкрепа на фондация ОУК, Програма „Дафне” на Европейската Комисия, и програма „Основни права и гражданство” на ЕК.
Достатъчно ли е да имаме „сини стаи” за да сме доволни? Кой и как може да разпитва децата, жертви или свидетели на престъпления? Участието на деца в правни процедури и дружелюбното към децата правосъдие бяха основните акценти на първия ден на конференцията. Д-р Ану Аромаки-Стратос, която има дългогодишна практика като психолог на деца, участващи в правни процедури във Финландия, представи спецификата на разпита на малки деца, жертви на сексуално насилие, както и практиките на изслушване на деца във Финландия. Постиженията и трудностите в тази сфера у нас бяха представени от д-р Надя Стойкова, експерт на ИСДП, ръководител на  Националния специализиран екип за разпит на деца у нас.
„Maltraitance или Bientraitance?”- смисълът на възпитанието, отношението към детето, какво и как правим като родители, като професионалисти, бяха важните теми на втория ден на конференцията. Проф. Жан Пиер-Портоа, който е преподавател в Университета в Монц (Белгия), президент на Международната асоциация за обучение и научни изследвания в семейното възпитание (AIFREF), директор на Център за изследване и иновации в семейната и училищна социална педагогика (CERIS) и международно признат специалист по резилианс подхода говори за това «ново» понятие Bientraitance (добро третиране, обратното на малтретиране). Доброто родителство, което е най-добрата превенция на насилието при децата, беше темата, която представи доц.д-р Нели Петрова, преподавател в СУ «Св.Кл.Охридски» и експерт на ИСДП.
Водещите теми бяха коментирани, представени през практики от български и европейски специалисти в различни ателиета. Програма за превенция на насилието при любовните отношения между юношите пристави д-р Жан Майер, лекар педиатър от гр. Нанси, Франция, дългогодишен партньор на ИСДП в областта на разпространение на Резилианс подхода в България, както и подхода за споделено възпитание при работа с млади майки, с трудности в грижата за децата си. Свои добри практики в реализирането на този подход у нас представиха управляваните от ИСДП - КСУДС в гр.Шумен, КСУДС в гр. Видин, ЦОП в гр. София, училища, НПО, работещи в сферата на благосъстоянието на децата в България.

Някои от презентациите, представени на конференцията, може да видите по-долу: