Втора международна конференция

Втора международна конференция

На 29.11. се проведе първият ден от  Втора Международна конференция ”Виктимизация на деца. Измерения и превенция” организирана от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Министерство на правосъдието

Специални участници на Конференцията бяха Заместник-министър на Правосъдието Велина Тодорова, която представи стъпките за реформа, залегнали в Националния План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020), заместник-председателят на Държавна агенция за закрила на детето Даринка Янкова и д-р Ану Аромаки-Стратос, психолог от Университетска болница в Турку (Финландия).  

По време на конференцията бяха представени национални и европейски политики и практики по отношение на превенция на насилието над деца в институции, и дружелюбно към детето правосъдие.

Конференцията се организира под патронажа на Министерство на правосъдието с финансовата подкрепа на фондация ОУК, Програма „Дафне” на Европейската Комисия, и програма „Основни права и гражданство” на ЕК.

Достатъчно ли е да имаме „сини стаи” за да сме доволни? Кой и как може да разпитва децата, жертви или свидетели на престъпления? Участието на деца в правни процедури и дружелюбното към децата правосъдие са основните акценти на първия ден на конференцията. Д-р Ану Аромаки-Стратос, която има дългогодишна практика като психолог на деца, участващи в правни процедури във Финландия, ще представи спецификата на разпита на малки деца, жертви на сексуално насилие, както и практиките на изслушване на деца във Финландия. Постиженията и трудностите в тази сфера у нас ще бъдат представени от д-р Надя Стойкова, експерт на ИСДП, ръководител на  Националния специализиран екип за разпит на деца у нас.

Водещите теми бяха коментирани, представени през практики от български и европейски специалисти в различни ателиета. Програма за превенция на насилието при любовните отношения между юношите пристави д-р Жан Майер, лекар педиатър от гр. Нанси, Франция, дългогодишен партньор на ИСДП в областта на разпространение на Резилианс подхода в България, както и подходът за споделено възпитание при работа със млади майки, с трудности в грижата за децата си. Свои добри практики в реализирането на този подход у нас представиха управляваните от ИСДП - КСУДС в гр.Шумен, КСУДС в гр. Видин, ЦОП в гр. София, училища, НПО, работещи в сферата на благосъстоянието на децата в България.