ВИЗИЯ ЗА РЕФОРМАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

ВИЗИЯ ЗА РЕФОРМАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

Обръщаме се с призив към Вас, да продължите да декларирате подкрепата си за визията за реформата в грижите за децата,

като изпратите писмо или факс на :

ИСДП София 1606

ул. "Люлин планина" 22, вх. А

тел./ факс: 02/ 9533147; 8524713

или на е-mail: sapi@abv.bg sapi@sapibg.org

виж Визия