VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа

VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа

На 25.09.2012 г. в Загреб,  се проведе VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа. Конференцията се организира от Университета в Загреб, с подкрепата на УНИЦЕФ, Хърватска и участваха изследователи от 13 страни – България, Словения, Сърбия, Франция, Люксембург, Испания, Италия, Германия, Великобритания, Босна и Херцеговина, Черна гора,Финландия.

 

http://conference.erf.unizg.hr/index.php?lang=en
От България участваха доц. Нели Петрова и Милена Харизанова от УНИЦЕФ, България. Представено беше изследването на промените при децата от 0-7г., настанени в приемни семейства, както и на промените в самите приемни семейства. Основен акцент на дискусиите бяха изследователските методи, представени бяха множество изследвания, които освен със постигнатите резултати, бяха много интересни и с набора от количествени и качествени методи, изследванията-действия, които позволяват да се изследва по един много по-осмислен, задълбочен и адекватен начин приемната грижа.
Някои от по-интерсните презентации бяха:
•    Използване на смесени качествени методи за представяне връзките и практиките от ежедневието на приемни деца в ново приемно семейство.
•    Приемане на западния модел на приемна грижа: инициатива в Гана за реформа
•    Кои са родителите на деца от приемната грижа
•    Източници на стрес в приемната грижа
•    Как да подкрепим биологичните родители
•    Перспективи на децата от приемна грижа
и други