VІ Годишна конференция на EUROCHILD

VІ Годишна конференция на EUROCHILD

От 11.до 14. 11.2009 г. В Лимасол, Кипър се състоя 6-та годишна конференция на Eurochild на тема „Мониторинг на детското благосъстояние – по-добри политики и практики". Като редовен член на Eurochild, ИСДП беше представен от доц.д-р Нели Петрова-Димитрова.

На конференцията присъстваха както представители на организациите, членки на Eurochild, така и представиветели на ЕК, изследователи и млади хора. Презентациите и дискусиите бяха посветени на необходимостта от достатъчно, надеждни и най-вече сравними данни за състоянието на децата в Европа, които да станат основа на сериозни политически програми и действия. Отново стана дума за необходимоста от разработване на индикатори за благосътоянието на детето и то индикатори, посочващи постигнати резултати, а не предприети действия. Направен бе опит отново сериозно да се дискутира и въпросът за участието на децата и младите хора в изработването на политиките за тях. В конференцията участваха представители на детския парламент в Кипър, както и младежи, които са били поверени на държавана грижа от България, Естония, Уелс, което поражда много въпроси, преди всичко етични въпроси. Директното участие, или активното участие на децата би слездвало да бъде максимално осигурено от риск от манипулиране, възползване и нанасяне на повече вреди на децата, отколкото ползи. По време на конференцията домакините организираха посещения в центрове за различни социални услуги за деца. Дискусии проведоха и тематичните работни групи, като ИСДП участва в групата за „Деца, без родителска грижа". Дискутирани бяха основно въпроси с предстоящото внасяне на доклад от сравнително проучване на ситуацията на децата, поверени на държавана грижа прид ЕК през януари 2010 г.