Ваканционна програма 2015 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2015г. - 15.09.2015г.

Ваканционна програма 2015 на ЦОП към ИСДП за периода 15.06.2015г. - 15.09.2015г.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • 7-12 деца на възраст от 8 до 15 години
 • Деца от ДД „А.Златаров“ и ДД „П.Р.Славейков”, деца от общността ползващи услуги на ЦОП; деца от общността

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА:

 • Децата да са клиенти на ЦОП или самозаявени от родител/настойник/приемно семейство  за включване в програмата; програмата да е част от плана по услугата;    
 • Обгрижващите лица да са заявили съгласието си за включването на детето в Лятната програма.

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 

Организиране свободното време на децата през лятната ваканция чрез провеждане на образователни, спортни и развлекателни дейности за изграждане на социални житейски yмения.   

 

ЗАДАЧИ:

 • Да повишат уменията си за общуване;
 • Да изградят умения за екипност;
 • Да доразвият познанията си в интересни за тях области;
 • Да създаде условия за разширяване на подкрепящата мрежа около детето и изграждане на общност;
 • Да се придобият социални умения за общуване с възрастни и връстници и умения за спазване на правила посредством активна интеракция, стимулиране на социално приемливо поведение в динамичен социален контекст – транспорт, в града, провеждане на интерактивни занимания на открито и др.;
 • Да се развият умения за планиране на свободното време и осъзнаване на необходимостта от пълноценно прекарване на свободното време;
 • Да се обогати социалния опит  на деца живеещи в специализирана институция и деца от маргинализирани групи в превенция на социалното изключване

 

 

ДЕЙНОСТИ:

 

Дейностите ще се осъществяват в ателиета – в  сградата на ЦОП или изнесено  в рамките на 3 часа, като децата ще имат право да изберат ателието, в което да участват или да участват във всички ателиета.

 

АТЕЛИЕТА:

 

"Приложно изкуство" - за развиване и утвърждаване креативността на децата;

 

В ЦОП-Надежда

 • Вторник от 10-12,30ч.
 • Водещи : Янита Петрова,Цветомира Минкова

В ЦОП Славейков и изнесено

 • Петък 10-12ч. Място на провеждане
 • Водещи : Цветомира Минкова, Радослав Байкушев

 

 

"По-добре да поговорим" групова програма за деца за развитие на социални умения – по утвърдена програма на ИСДП

 • сряда от 14.00-17.00ч. ДД „А.Златаров“
 • водещи: Елица Маркова,Венислав Тодоров

 

 

„Ателие „Приказки” – групова програма за деца чрез наративна техника- в ЦОП Славейков

 • водещи – Велина Тодорова и Антония Борисова, включва се и доброволец

 

„Малък спортист” –  за придобиване на познания и умения в сферата на спорта и развитие на двигателната култура – игра на тенис на маса, федърбал, народна топка, щах

 • петък от 10-12.30ч.  в двора на ДД“А.Златаров“
 • Водещи: Ася Петрова, Венислав Тодоров, Аглика Данова

 

Ателие "Навън" - за пълноценно физическо развитие и опознаване на града, в който живеем, неговите забележителности и природни дадености; посещение на кино,  театър, музей, конна база «Славия», Зоопарк, галерия и др.  

 • Всеки четвъртък, съобразно графика на съотвеният обект, които се посещава;
 • Водещи: По график екип от ЦОП «Славейков» и ЦОП Надежда

 

Ателие „Фолклор“ – разучаване на народни танции познания за българския фолклор

 • Вторник от 16-18ч. в ЦОП Надежда
 • водещ: доброволец и представител на ЦОП по график, съобразно изготвена програма;

 

Ателие „Готварство“ – придобиване наумения за приготвяне на храна, за пазаруване, за традици в храненето и развитие на умения за работа в екип

ЦОП-Надежда

 • петък от 15-17.30ч.
 • Водещи: Янита Петрова, Полина Павлова

За ЦОП Славейков

 • четвъртък -16-20 ч.
 • Водещи - Иван Дулов и Цветан Тодорин

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Свободното време на децата през ваканцията да бъде организирано и ангажирано с образователни, спортни и развлекателни дейности.

Целта е децата, които ще участват в „Лятната програма”,  да:

 • получат добро отношение, внимание, стимулиране, насърчаване за извършване на полезни дейности
 • да повишат уменията си за общуване и работа в екип;
 • да изградят умения за ефективно организиране на дневния ритъм;
 • да развият чувство както за поемане на лична отговорност за постъпките си и произтичащите от тях последствия, така и на отговорност за околните;
 • да развият  познанията си в интересни за тях области;
 • да обогатят познанията си за града и неговите забележителности и културни обекти;

 

ЕКИП ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ПРОГРАМАТА:

Екипът на ИСДП  - социални работници и психолози, доброволци/ студенти

 

Очакваме родители/настойници/приемни родители да се обръщат за договаряне към г-жа Янита Петрова на телефон 02 9361026 и 0895522461 или г-жа Боряна Василева на тел.029361026, както и на имейл: cop@sapibg.org.