В ОЦПГ-София стартира обучителен курс за кандидат-осиновители

В ОЦПГ-София стартира обучителен курс за кандидат-осиновители

  На 06.11.2010г. в Областния център по приемна грижа стартира обучителен курс за кандидат – осиновители. Сесиите ще бъдат осъществени в три последователни съботи през месец ноември 2010г.

По време на обучителните модули, учасниците ще имат възможност да се запознаят и обсъдят процедурата по осиновяването, ще дискутират върху това що е родителство и какво означава да се грижиш за поверено дете, ще имат възможност да усвоят позитивни възпитателни техники и знания за осигуряване на сигурна и безопасна среда за отглежаденто на дете.