В ЦОП-София се проведе среща по проект „Отново родители".

В ЦОП-София се проведе среща по проект „Отново родители

На 28.10.2011 г. в Център за обществена подкрепа – София към ИСДП се проведе поредната среща с група за родители във връзка с Част от програмата са модулите „Социална мрежа" и „Общуване".

 

Една от целите на програмата е да се подобрят способностите за обмяна и комуникация на участниците, да се подпомогнат да анализират общите им проблеми в ролята на родители. Програмата предоставя също така възможност на участниците да търсят алтернативи и да изграждат нови умения за справяне с конфликтни ситуации.

Срещите на групата продължават и през месец Ноември.