В Център за обществена подкрепа стартира ,,Група за взаимопомощ''

В Център за обществена подкрепа стартира ,,Група за взаимопомощ''

На 24.03.2010 г. в Центъра за обществена подкрепа в София, на ул."Пиротска" №175 стартира групова работа с младежи и девойки на възраст от 14 до 18 години чрез „Група за взаимопомощ". Водещите професионалисти от страна на Центъра са психолог и социален работник.

Целта е чрез разговори за емоционалните проблеми, които изпитват младите хора и да им се помогне да се справят с тях. Осигурява се пространство, в кoeто всеки един от участниците да предава личен опит, обмисля се стратегия за справяне.

Срещите ще се провеждат всяка сряда от 15.30 ч. в обучителната зала на Центъра.