В Център за обществена подкрепа се проведе ,,Литературно кафене"

В Център за обществена подкрепа се проведе ,,Литературно кафене

  На 22 ноември 2010г. екипът от професионалисти в Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/   проведе „Литературно кафене"- методически полуден в подкрепа на професионалистите от ЦОП,

включващ представяне и обсъждане на специализирани модули. Конкретната тема на събитието беше „Привързаност между дете и родител - какво трябва да знаем при работата по случаи". Темата беше представена теоритично от двама психолози от сектор "Услуги и подкрепа на детето". Във втората част от занятието се обсъждаха конкретни казуси от практиката на Центъра, като фокусът беше насочен към оценката на привързаността. В резултат от „Литературното кафене" членовете на екипа получиха обратна връзка от колеги и нови идеи за работата си.