В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца

В Пазарджик стартира Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца

Кампанията по Превенция на отпадането от училище на деца, организирана от Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ гр.Пазарджик, стартира на 23.08.2010г.

Началото й бе поставено с мобилна социална работа в ромската махала на с. Драгор, която е един от районите в община Пазарджик с идентифициран риск от отпадане на деца в задължителна училищна възраст.

Следващото събитие в кампанията е провелата се работна среща на 24.08.2010г. между институциите, работещи по превенция на отпадането от училище и превенция на насилието над и между деца на територията на община Пазарджик. На нея бяха обсъдени съвместните дейности между институциите по кампанията за превенция на отпадането от училище и предстоящата кампания на КСУДС в гр.Пазарджик по превенция на насилието над и между деца. С представителя на Регионалния инспекторат по образованието/РИО/ в гр.Пазарджик бяха обсъдени възможностите КСУДС гр.Пазарджик да получи точни списъци на децата отпаднали през 2009г. от образователната система, деца незаписани в първи клас, деца незаписани в предучилищна група, от рисковите райони на територията на Общината. По тези списъци Комплексът ще извърши мобилна социална работа с цел мотивиране на родителите да запишат децата си в училище, информиране, и при нужда придружаване до учебно заведение. Договорено беше с представителя на РИО в гр.Пазарджик, КСУДС гр.Пазарджик да изготви списъци на информационните срещи, които провежда и тези списъци да бъдат предоставени на училищата на територията на Общината, които от своя страна да заявят кои срещи биха искали да се проведат с техни ученици.

Темите на информационните срещи, по които работи КСУДС гр. Пазарджик са:

Трафик
Наркотични вещества
Полово предавани болести и контрацепция
Агресия/насилие
Тежки форми на детски труд