В Областния център по приемна грижа в град Перник стартира обучение за приемни родители

В Областния център по приемна грижа в град Перник стартира обучение за приемни родители

  На 10. 11. 2010 г. в Областния център по приемна грижа в гр. Перник стартира обучителен курс за кандидати за приемни родители и действащи приемни семейства.

Обучителният курс обхваща девет модула, разпределени в 42 учебни часа. Участниците в обучителния курс ще се подготвят за бъдещите си отговорности като приемни родители. Обучението ще се провежда от социални работници от ОЦПГ – Перник.