В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи

В КСУДС в гр. Пазарджик стартира нова група за младежи

На 24.03.2011 (четвъртък) от 15.00 часа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ град Пазарджик стартира група с младежи на възраст от 13 до 17 години. Основната визия на водещите е създаване на защитено пространство, сигурност и увереност

у младите хора за споделяне на трудности и проблеми в процеса на тяхното израстване – конфликти и влошени взаимоотношения с родители, братя и сестри, близки от разширеното семейство, приятели. В групата се включват деца, които ползват социални услуги с Направления от Отдел „Закрила на детето". В първото занятие участие взеха 4 само младежа, към момента водещите са планували в групата да участват 9 младежа, но поради възпрепятстване останалите не се включиха в първото занятие. Водещите са ръководителите на груповата програма за социален работник от сектор „Услуги и подкрепа на детето" и психолога на Комплекса. Групата ще се провежда веднъж седмично в Комплекса.

Второто по ред занятие на групата в КСУДС се проведе на 06.04.2011г. от 15.00ч. Участие в групата взеха общо 6 младежи на възраст от 13 до 17 години. Участниците, които се включиха в занятието са бивши и настоящи клиенти на Ц"СП" и З"МБ". Темата на занятието беше „Противопоставянето или да заявиш себе си". С децата бе договорено групата да бъде Група за взаимопомощ на младежи с поведенчески проблеми „Споделям, помагам, ставам по-добър".