В КСУДС в гр. Пазарджик снимачен екип от Брюксел засне репортаж с потребители на услугите

В КСУДС в гр. Пазарджик снимачен екип от Брюксел засне репортаж с потребители на услугите

Във връзка обявяването на 2010г. за европейска година за борба с бедността и социалното изключване, Европейската комисия подготвя поредица от 29 видео доклада от различни държави под общото название „Избавяне от бедността и изключването".

Материалите представят филмови потрети на 29 души, успели активно да се борят и преодоляват гореспоменатите проблеми с помощта на услуги, предоставени от ангажирани в социалната сфера организации. Личните им свидетелства ще бъдат положени в национален контект чрез интервюта с държавни представители на високо равнище и изследователски данни на експерти в областта.

По предложение на Министерството на труда и социалната политика като добра практика на предоставяне на социални услуги от България беше избран КСУДС в гр. Пазарджик, управляван от Институт по социални дейности и практики.

На 31.08.2010 и 01.09. 2010 г. снимачен екип от Брюксел проведе срещи за снимане на портрет на потребител на услугите, който е удовлетворен от оказаната подкрепа. Получихме съгласие за участие във филмов портрет на клиентка на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик. Направи се представяне на организацията, която предоставя услугите, както и срещи с представители на правителството в София.

Филмовите доклади ще бъдат публикувани на официалните уебсайтове на Европейската комисия и предоставени на журналисти и телевизии в Европа, за да докладват за напредъка на неправителствените организации в борбата срещу бедността и социалното изключване.