В КСУДС в гр. Пазарджик се провежда кампания ,,Промоция на образованието"

В КСУДС в гр. Пазарджик се провежда кампания ,,Промоция на образованието

 На 24.08.2010г. Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик инициира съвместна среща с РИО Пазарджик, Община Пазарджик – сектор „Образование" и сектор „Работа с малцинства и етнически групи", Дирекция „Социално подпомагане" и Отдел „Закрила на детето".

Целта на срещата беше обсъждане на сътрудничество между институциите по проблемите с отпадане на деца от образователната система и насилието между и над децата. На срещата се взе решение към РИО и Община Пазарджик да бъдат изпратени официални писма с цел предоставяне на списъци с деца в предучилищна и начално училищна възраст, деца в риск от отпадане от училище или вече отпаднали през изминалата учебна година. Тази среща постави началото на кампанията на КСУДС – „Промоция на образованието", в която са заложени обходи в рисковите райони в община Пазарджик с цел превенция на отпадане от училище на децата. Ще се проведат срещи и анкети с децата от тези райони, ще бъдат обособени информационни маси, където хората ще могат да получават информация за реда на записване в учебните заведения. Социалните работници от КСУДС ще придружават при нужда възрастните, които изпитват трудност да се справят сами със записването на деца в училище. Планирано е кампанията да приключи в края на месец септември като тогава се представят постигнатите резултати свързани с превенцията на отпадане на деца от образователната система. Към момента социални работници от КСУДС проведоха мобилна социална работа в с. Драгор по подадени списъци от ОУ „Ст. Захариев" гр. Пазарджик, социални работници проучват обществените нагласи към образованието и българското училище чрез табла, на които граждани имат възможност да напишат мнението си. Две деца на 8 и 14 години, необхванати от образователната система, са записани на училище през настоящата учебна 2010/11 година. Тези деца бяха подпомогнати с дрехи и материали за училище от КСУДС в град Пазарджик.