В КСУДС в гр. Пазарджик се проведе работна среща по проекта ,,Чуй детето 2"

В КСУДС в гр. Пазарджик се проведе работна среща по проекта ,,Чуй детето 2

На 09.07.2010г.  от 13.30ч. в сградата на Комплекса в гр. Пазарджик се проведе работна среща по проект „Чуй детето 2".

Поканени на срещата са представители от Община Пазарджик, Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура, Окръжен следствен отдел, ОД на МВР и Д"СП".

Планираната работна среща има за цел представяне на целите и дейностите по проекта, обсъждане на сътрудничество и обмяна на опит и идеи за предстоящите дейности.