В КСУДС-Шумен стартира нова група за взаимопомощ на приемни родители

В КСУДС-Шумен стартира нова група за взаимопомощ на приемни родители

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен стартира група за взаимопомощ на приемни родители.

На 28 март, 5 приемни семейства изказаха желанието си да се събират един път в месеца и да споделят радостите и трудностите, които имат при отглеждането на приемно дете в семействата си. Заедно с приемните родители ще бъдат специалистите от Комплекса, които ще ги подкрепят за решаването на конкретни трудности.

Социалните работници и приемните родители се обединиха около общата цел да работят активно за популяризирането на социалната услуга в местната общност.

Следващата среща на групата е насрочена за 24 април от 16 часа.