В КСУДС в гр. Пазарджик се засне видеоматериал, относно влиянието на кризата върху детската бедност

В КСУДС в гр. Пазарджик се засне видеоматериал, относно влиянието на кризата върху детската бедност

Eкип от белгийски журналисти посети Комплекс за социални услуги за деца и семейства/ КСУДС/ в гр. Пазарджик с цел заснемане на видеоматериал за изготвяне на филм, отразяващ влиянието на икономическата криза върху детската бедност.

Интервюта бяха проведени с деца и родители, засегнати от кризата, както и от специалисти, работещи в социалната и образователната сфера. Екипът засне част от работата в КСУДС в гр. Пазарджик, изразяваща се във воденето на летни ателиета, работа в Звено,,Майка и бебе" и мобилна социална работа.

След това журналистите бяха придружени от социални работници до рискови райони, в които заснеха репортаж за семейства, изпитващи трудности в отглеждането на децата си и затрудняващи се да им осигурят необходимите потребности. Филмът ще включва видеоматериали от няколко европейски страни и ще бъде представен пред Европейската комисия. Освен в Пазарджик, филмът ще включва материал от други градове в България, както и от Ирландия. Интервютата бяха проведени от Гарет Хардинг (Eurochild). Филмът ще се публикува на сайта на Европейската Комисията и ще се разпространява безплатно в Европа.