В Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик стратира нова група

В Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик стратира нова група

 В Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик  стартира група за родители на деца от 0 до3 годишна възраст.

В групата се разискват различни теми свързани с развитието на децата в тази възраст. Предвидено е да се включват и различни външни специалисти в зависимост от разискващата тема.