В ЦОП СОФИЯ УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА ГРУПА ПО ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”

В ЦОП СОФИЯ УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА ГРУПА ПО ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ”

В  груповата програма участие взеха седем родители на малки деца, които в период от три месеца се събираха и работиха заедно. Благодарение на участието си в програмата родителите получиха по-голяма яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности, усъвършенстваха уменията си по-добре да разпознава мотивите за своето поведение, придобиха умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции, разшириха и усъвършенстваха възпитателните си умения, които ще им помогнат да възпитава децата си позитивно, запознаха се и имаха възможност да упражнява нови модели на поведение. В края на груповата програма всеки от участниците получи сертификат за преминатия уъркшоп.