Утвърдени са още три професионални приемни семейства в Област Перник

Утвърдени са още три професионални приемни семейства в Област Перник

    Комисиите за детето в гр. Брезник и гр. Перник утвърдиха още три професионални приемни семейства. С нетърпение приемните семейства очакват първите си срещи с дечица, нуждаещи се от топла семейна среда и любов.

Утвърдените приемни родители ще полагат грижи за деца от 0 до 7 години.