Успешно завърши ателието по интереси с участието на деца от училище „Любен Каравелов" – гр. Пазарджик

Успешно завърши ателието по интереси с участието на деца от училище „Любен Каравелов

На 20.07.2010г. беше проведено последното занятие на ателие по интереси с участието на децата от училище „Любен Каравелов" – гр. Пазарджик.

Децата направиха импровизиран „Мюзик айдъл", в който си бяха избрали жури, участници и водещ. Групата завърши с раздаването на награди и почерпка.