УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА ПИЛОТНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА  ПИЛОТНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА  ПИЛОТНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ
ОТ ОДМВР В ПАЗАРДЖИК И ШУМЕН

       През месец април „Институт по социални дейности и практики” проведе две пилотни обучения за разследващи полицаи от Областните дирекции на полицията в гр.Шумен и гр.Пазарджик, в които се включиха общо 20 участника.


        Обучителната програма Актуални проблеми в дейностите на полицейските служители в работата с деца, жертви на насилие и сексуална експлоатация беше разработена с експертното партньорство на Академията на МВР и Института по психология на МВР в рамките на проект Чуй детето 2.
      Разработването на програмата и нейното пилотиране в градовете, в които се намират специализираните помещения за изслушване на деца е част от усилията на сдружението за подобряване на практиката за дружелюбно към детето правосъдие.
Програмата обхваща четири тематични модула (36часа), които са насочени към развиване на професионалната компетентност на полицейските служители (назначени на длъжностите разследващ полицай и инспектори от детска педагогическа стая), необходими в работата им с деца, жертви или в риск от насилие и сексуална експлоатация.
      През месец януари програмата е официално одобрена и включена в учебния план за 2012та година на факултет ПОЛИЦИЯ към Академия на МВР.