Успешно приключен случай

Успешно приключен случай

 

През месец май екипът на Център за обществена подкрепа към Институт по социални дейности и практики приключи успешно работата си по случая на дете, отглеждано в приемно семейство, осиновено в чужбина.

 

Специалистите от ЦОП работиха в екип с ДСП-Младост / ОЗД и акредитирана асоциация „Шанс за всяко дете”, занимаваща се с международни осиновявания. Екипът на ЦОП включваше социални работници, подкрепящи детето и приемното семейство, а също и психолог, който съдействаше за провеждане на срещите между детето и осиновителите. В резултат от съвместните усилия на всички ангажирани специалисти и партньори детето премина успешно през важния етап от живота си, придружено да изразява притесненията си, емоциите, очакванията си. Благодарим на колегите, с които работихме в екип. Успех и късмет мило дете!