Услугата "приемна грижа" се развива и в град Пазарджик

Услугата

 На 24.10 – 25.10.2007г. в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик се организира ден на отворените врати свързан с популяризирането на „Приемната грижа – доброволна и професионална".

Това начинание се организира съвместно с Бюрото по труда в гр. Пазарджик. Целта на това сътрудничество е набиране на приемни семейства за професионалната приемна грижа. Основоните въпроси, които се разискваха в посочените дни бяха трудовата ангажираност и обезпеченост на кандидат приемните семейства. От БТ бяха насочени хора подходящи за тази дейност, които се допитваха до КСУДС за въпроси и неясноти свързани със заплащането, трудовите правоотношения и  механизмът за кандидатстване на професионални приемни родители.