Покана: уникално за България обучение с гост-лектор от Франция

Покана: уникално за България обучение с гост-лектор от Франция

Институт по социални дейности и практики организира обучение с гост-лектор Ортодокси Саломон „Използване на древногръцки митове в системния подход в социалната работа”. Това уникално за България обучение, представя различен недостатъчно познат в страната етнокултурен подход при работата със семейства и деца.

Продължителност на обучението:

Обучението е с обща продължителност 3 дни, 24 учебни часа и ще се проведе на 28ми, 29ти и 30ти ноември.


Цели на обучението:

Обученията са предназначени за специалисти от помагащите професии. Участниците в обученията ще получат знания и умения за прилагане на системния подход в социалната работа с деца и семейства


Място на провеждане:

София (предстои уточняване на зала)


Обучител:
Ортодокси Саломон е френски клиничен психолог, системен психотерапевт на двойки и семейства и обучител. Тя има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца - жертви на насилие в Нанси, Франция. В последните години тя работи транскултурална терапия с помощта на древногръцките митове, с което успешно вписва своя гръцки произход в работата си като семеен терапевт във Франция.

Работила е като клиничен психолог в Медико-професионален институт за юноши с умствена изостаналост (Мозел) и в Асоциация РЕАЛИЗ (Вилер-ле-Нанси) специализирана в приемната грижа. В Център за функционална реадаптация (Нанси) има опит като психотерапевт. Преподавател в университет Нанси 2 по Системен подход.

Г-жа Сaломон има магистърска степен по Клинична психология и психопатология от университет Париж 13, както и допълнителна университетска специализация по Транскултурна психология в същия университет.


Такса за участие в обучението:

250 лева  Таксата включва:

  • теоретично обучение
  • индивидуални материали за участниците
  • кафе-паузи
  • издадени документи, доказващи придобитите знания и умения


Издавани документи след завършване на обучението:

След завършване на обучението, участниците ще получат сертификат, доказващ придобитите знания и умения


Таксата се заплаща по банков път по сметка:

„Институт по социални дейности и практики” ЕООД
ЕИК 200197724:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF
Забележка: Моля, не превеждайте сумите преди да получите потвърждение, че заявката Ви за обучение е получена и одобрена!


Записване:

Участието в обучението се заявява чрез попълване и изпращане на приложения регистрационен формуляр.

Попързайте да резервирате своето участие! Очакваме ви

Прикачени файлове