Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище"

Учредяване на Обществен съвет за прозрачнот по проект

На 16.01.2009 г. се проведе Кръгла маса по Проект "Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ "П.Бобеков" - Панагюрище", с договор № BG2006/018-343-01.01-1.13.

 

ИСДП и Фондация "РЦСДП" - Пазарджик са партньори на Община Панагюрище при реализирането на този проект по Програма ФАР, който се финансира със средства на Европейския Съюз и бюджета на Република България. Проектът старитира през декември'08 и е с продължителност 12 месеца.

На кръглата маса бяха представени добри европейски практики в предоставянето социални услуги в общността, представена беше и менторинг птограма за младежи в риск, предстви се Проекта като цяло и конкретно социалните услуги, които ще бъдат предоставяни в Центъра за обществена подкрепа.

Учреди се и Обществен съвет за прозрачнот към Проекта, чийто функциите са по посока на съдействието, прозрчното управление и изпълнение на дейностите по проекта.