„Училищна подкрепа" в КСУДС - Пазарджик

„Училищна подкрепа

На 17.10.2011г. в сградата на КСУДС гр. Пазарджик стартира група по „Училищна подкрепа". Групата се състои от 13 деца - ученици в четвърти клас, които се включват в работните занятия с подадена лична молба от родителите/грижещите се за тях възрастни.

Планираме груповата програма да продължи до 16.12.2011 година, а при проявен интерес от групата сесиите да бъдат възобновени през новата 2012 година. Целта на „училищната подкрепа" е да повиши мотивацията на учениците да посещават училище, да развият умения за планиране на свободното време и подготовка на домашните си работи. По време на занятията, които се реализират от 13.00 до 17.00ч. всеки ден от понеделник до петък се отделя време за опознавателни и образователни загряващи игри, работа по учебния материал, почивки, лека и здравословна следобедна закуска /плод/ и дейности, насочени към развиване на интересите и творческото мислене на участниците. Децата споделят, че атмосферата в КСУДС е много различна от тази в училище, защото тук могат едновременно да играят заедно, да се подготвят по учебния материал, да споделят за трудностите и успехите си, и да си помагат взаимно в една приятелска среда.

Предвид трудностите, които срещат участниците в груповата програма свързани с учебния материал в работните занятия като водещ освен социалните работници от КСУДС се включва и педагог.