Училищна подкрепа в КСУДС, гр. Пазарджик

Училищна подкрепа в КСУДС, гр. Пазарджик

 На 07.02.2012г. в КСУДС, гр. Пазарджик стартира нова група по „Училищна подкрепа". Участниците са ученици от СОУ „Георги Бенковски".

Заниманията се провеждат всеки ден, като са съобразени с учебните часове на децата. В занятията са включени дейности по подготовка на учебния материал, както и дейности и занимания, свързани с възрастта и интересите на децата – изграждане на социални умения, ролеви игри, изработване на предмети от природни и други материали, рисуване и др.