Участие във Форума Voice it 2017: Младежко мнение от значение

Участие във Форума Voice it 2017: Младежко мнение от значение

На 18.11. по повод  28-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето се проведе Форумът „Voice it 2017: Младежко мнение от значение”, организиран от Национална мрежа за децата, Младежка мрежа „Мегафон“ в партньорство с УНИЦЕФ България. Темата на събитие бе „Какво мислят децата и младите хора за живота в България?“. От екипа на ИСДП се включиха Петя Димитрова и Борислава Гицова, които организираха дискусия с млади хора за тормоза в училище.

Събитието събра деца, млади хора и възрастни професионалисти, които имаха възможност да разговарят за правата на децата, да обсъдят важните за младите хора въпроси, да срещнат интересни каузи и създадат нови контакти.