УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА”, ГР. ВАРНА

Експерти от Институт по социални дейности и практики участваха в провелата се на 18 юни втора регионална кръгла маса по проект „Подкрепа”. Проектът се реализира от ДАЗД по ОП „Техническа помощ” и има за цел да подпомогне ресурсно процеса на деинституционализацията на децата в България.

Ръководителят на програма Услуги в ИСДП – Венета Господинова и Златка Йорданова – психолог и ръководител на Сектор за работа със семейства в КСУДС Шумен, представиха практиките на ИСДП в развитите услуги по превенция на изоставянето и ранна интервенция на деца с увреждания. Участващите имаха възможност да се запознаят с добрите практики, посредством обучителния филм на ИСДП – „Социални услуги за  превенция на изоставянето на бебета и малки деца” и презентация за услугата "Звено „Майка и бебе”, която подпомогна процеса по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години и за затваряне входа на ДМСГД Шумен.