Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС гр. Шумен отново на конкурс

Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС гр. Шумен отново на конкурс

 

Три деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен, на възраст 9, 11 и 12 години,  взеха участие със свои рисунки, изобразяващи  техните мечти за промяна.

 „Как искам Европейският съюз да промени моя град” е конкурс за детска рисунка по инициатива на Централния информационен и координационен офис в администрацията на Министерския съвет, под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Конкурсът се провежда в две фази  - регионална и национална. Регионалните конкурси по места се организират от екипите на областните информационни центрове, които на 01 ноември ще излъчат по един победител в двете възрастови групи – от 6- 10 г. и 11-12г. Най- добрите рисунки ще бъдат изпратени в София, за участие в националната фаза на конкурса. Победителите в двете възрастови групи ще бъдат наградени с PSP – конзоли от министър Томислав Дончев на 21 декември. Авторите на най-добрите рисунки ще получат МР3 –плейъри, а всички останали - поощрителни награди. Най-добрите ще бъдат отличени на официална церемония в офиса на областния център на Шумен на 01 ноември.