Трудовата борса в Ботевград

Трудовата борса в Ботевград

 

Представители на Областния център по приемна грижа – София присъстваха на трудова борса с безработни лица от цялата област в Дирекция „Бюро по труда" - Ботевград на 14.04.2011г. По време на срещата бяха информирани повече от 20 човека

като някои от тях проявиха по-голяма заинтересованост спрямо услугата. В индивидуални разговори те получиха повече информация за възможността да станат приемни родители и да се грижат за деца в риск.